vien

KHẢO SÁT CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023

Nhằm liên tục nâng cao chất lượng giáo dục và lắng nghe các nhu cầu, mong đợi của các em học sinh, nhà trường yêu cầu các em học sinh thực hiện khảo sát này.
❗️ Các em học sinh lưu ý điền thông tin chính xác và kiểm dò lại sau khi điền.
❗️ Hạn chót thực hiện khảo sát: 22h00 ngày 04/01/2023