vien

THÔNG TIN VỀ CHUỖI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC VÀ WORKSHOP "CÁC PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM MỚI TRONG TRƯỜNG HỌC THẾ KỶ XXI TỪ PHỔ THÔNG ĐẾN ĐẠI HỌC BỐI CẢNH CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ VIỆT NAM"