vien

THÔNG BÁO XÁC NHẬN THÔNG TIN THAM DỰ HỘI THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM STEM TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC "KẾT NỐI VÀ PHÁT TRIỂN", NĂM HỌC 2023 - 2024