vien

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Đơn xin nhập học: tải tại đây

Khảo sát xu hướng chọn nghề và đăng ký môn học lựa chọn ở bước 4 (thực hiện trước khi nộp hồ sơ nhập học): tại đây

Thông báo số 01 - Lịch sinh hoạt đầu năm học 2024 - 2025: tại đây

Thông báo số 04 - Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng văn hóa 10 - Khóa hè 2024: tại đây

Thông báo số 05 - Chiêu sinh câu lạc bộ tiếng Trung Quốc - HSK1: tại đây

Thông báo số 06 - Về việc tổ chức lưu trú học kì 1, năm học 2024 - 2025: tại đây

Đơn xin lưu trú tại trường: tải tại đây