Trường Trung học thực hành ĐHSP tiếp nhận đoàn sinh viên thực tập

 Năm học 2020-2021 Trường Trung học thực hành ĐHSP tiếp nhận đoàn sinh viên thực tập năm thứ ba gồm 33 sinh viên. Thời gian thực tập 5 tuần. Trong thời gian thực tập các sinh viên tham gia mọi hoạt động giáo dục của nhà trường như một thành viên trong hội đồng sư phạm, tham gia dự giờ các tiết dạy mẫu của giáo viên hướng dẫn và tiến hành soạn giảng theo quy định. Ban giám hiệu nhà trường chúc các bạn sinh viên cố gắng hòa nhập nhanh, phấn đấu trở thành một thành viên của Hội đồng sư phạm nhà trường, hoàn thành tốt đợt thực tập sư phạm.