Hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2021 “Đúng ngành nghề, sáng tương lai”

Ngày 20-3-2021, tại Trường TH Thực hành ĐHSP, Báo Giáo Dục TP.HCM đã tổ chức Chương trình hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2021 “Đúng ngành nghề, sáng tương lai” lần 13. Chương trình có sự tham gia của nhiều chuyên gia tư vấn tuyển sinh đến từ các trường Đại học nhằm giải đáp mọi thắc mắc, băn khoăn của học sinh trước kỳ tuyển sinh THPT sắp tới.