vien

Tổ Toán thực hiện tiết dạy học theo chủ đề “Ứng dụng mặt tròn xoay trong đời sống”

Ngày 30/10/2018, Tổ Toán có tiết dạy học theo chủ đề “Ứng dụng mặt tròn xoay trong đời sống” tại lớp 12.1, do Thầy Lê Quang Minh hướng dẫn.

Trong tiết học, học sinh thuyết trình theo các nhóm. Học sinh nắm vững khái niệm về mặt tròn xoay, hình dung được một số mặt tròn xoay được hình thành khi cho trước trục và đường sinh. Các em đã biết tự tay làm ra một số đồ vật đơn giản có dạng mặt tròn xoay như mặt nón cân đối theo tỷ lệ vàng, hay tìm hiểu sự khác biệt của thể tích khối nón cụt tròn xoay qua mô hình các ly trà sữa,…