Thông báo về việc đăng ký tham dự tư vấn hướng nghiệp chuyên sâu theo từng nhóm ngành nghề.

Trong tháng 3,4/2021, Trường THTH ĐHSP sẽ tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho HS chuyên sâu theo từng nhóm ngành nghề. Tư vấn viên là các cựu HS, PHHS của trường hoặc các chuyên gia đến từ các Trường Đại học. Kế hoạch dự kiến như sau: 

HS quan tâm đăng ký tham gia trước ngày tư vấn 5 ngày theo link sau: https://forms.gle/oN83LpyMtRpHmg3s7

TT

Ngành nghề tư vấn

Thời gian

Địa điểm

Tư vấn viên

1

Các ngành y dược

10h-11h30, thứ Bảy, 27/3/2021

Phòng I001

các cựu HS, PHHS của trường

2

Các ngành kinh tế, kế toán,tài chính, ngân hàng

10h-11h30, thứ Bảy, 3/4/2021

 

các cựu HS, PHHS của trường

3

Các ngành kỹ thuật, tự nhiên

10h-11h30, thứ Bảy, 10/4/2021

 

các cựu HS, PHHS của trường

4

Các ngành truyền thông

10h-11h30, thứ Bảy, 17/4/2021

 

các cựu HS, PHHS của trường

5

Các ngành xã hội nhân văn

10h-11h30, thứ Bảy, 24/4/2021

 

các cựu HS, PHHS của trường

HS quan tâm đăng ký tham gia trước ngày tư vấn 5 ngày theo link sau: https://forms.gle/oN83LpyMtRpHmg3s7