vien

Đảng và đoàn thể

Chi uỷ Chi bộ trường THTH ĐHSP nhiệm kì 2020-2022:

 

TT

Họ Tên

Chức vụ

1

Đỗ Công Đoán

Bí thư, Phó Hiệu Trưởng

2

Hồ Lộc Thuận

Phó Bí thư, Tổ Trưởng

3

Hồ Thị Mỹ Vân

Chi uỷ viên, Tổ Trưởng

 

Ban chấp hành Công đoàn: 

 

TT

Họ Tên

Chức vụ

1

Triệu Thế Khôi

Chủ Tịch 

2

Hồ Lộc Thuận

Phó Chủ Tịch

3

Nguyễn Thị Ngọc Yên

UV BCH