vien

Tuyển sinh lớp 10 - Infographic 2022

[CÔNG BỐ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023]
--------------------
Trường Trung học Thực hành thông báo đến quý phụ huynh và các em học sinh thông tin về phương thức tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023.
? Theo đó, năm học 2022 - 2023, Trường Trung học Thực hành chỉ tiêu tuyển sinh 350 học sinh hệ phổ thông theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.
?Chi tiết xem tại: https://bit.ly/THTH-Tuyen-sinh-22-23