BÌNH CHỌN LOGO TRƯỜNG

Nhằm tiến tới xác định biểu trưng của Trường Trung học Thực hành, Nhà Trường kính mời Quý vị tham gia bình chọn biểu trưng trong 03 sản phẩm được giới thiệu.
Các sản phẩm được đánh giá theo 08 tiêu chí đã được công bố từ trước trên thang điểm 10. Sản phẩm có số điểm bình chọn cao nhất là sản phẩm được lựa chọn trở thành biểu trưng của Nhà trường.
Nhà trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của quý vị cùng sự phát triển của Nhà trường.
Hạn chót bình chọn: 20g00, ngày 11/5/2022.
Trân trọng./.
Bình chọn tại: https://bit.ly/THTH-Binh-chon-LOGO