vien

CHÚNG TA ĐÃ CÓ SỔ TAY HỌC SINH RỒI ĐÂY!!!

Tiếp nối Sổ tay lưu trú dành cho các em học sinh đăng ký ở lại trưa tại Trường, hôm nay Trường Trung học Thực hành đã có một “kim chỉ nam” riêng dành cho toàn thể các em học sinh 3 khối rồi đây - Sổ tay học sinh!

Sổ tay sẽ cung cấp cho các em học sinh đầy đủ những thông tin liên quan như: Thông tin về Trường, Nội quy đối với học sinh, Mức cộng - trừ điểm hạnh kiểm, Điều kiện được dự thi và tốt nghiệp THPT, Nội quy thí sinh, Thời gian biểu, Sơ đồ phòng học,…

Sổ tay học sinh sẽ giúp các em có cái nhìn tổng quan hơn về ngôi nhà chung của chúng ta, cũng như hỗ trợ các em thực hiện tốt hơn trách nhiệm của người học sinh trong khi theo học tại Trường.