TẦM NHÌN & SỨ MẠNG


Mục tiêu hiện tại:

- Trường Trung học Thực hành – ĐHSP được thành lập từ năm1999 với 03 chức năng:

+ Giáo dục và đào tạo học sinh Trung học Phổ thông.
+ Đào tạo học sinh giỏi, tạo nguồn tuyển sinh theo yêu cầu của địa phương.
+ Thực hành nghiệp vụ Sư phạm và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh và của ngành giáo dục trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

Mục tiêu hướng tới (tầm nhìn đến năm 2030):

- Xây dựng Trường Trung học Thực hành – ĐHSP có mô hình giáo dục tiêu biểu đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và yêu cầu của xã hội; Đào tạo đội ngũ học sinh năng động, sáng tạo, có năng lực ngoại ngữ và tin học.

- Xây dựng Trường Trung học Thực hành – ĐHSP trở thành nhà trường kiểu mẫu, đi đầu trong vai trò thực hành sư phạm và nghiên cứu khoa học giáo dục.

- Xây dựng Trường Trung học Thực hành – ĐHSP trở thành một trong trường tốp đầu đào tạo học sinh năng khiếu, tạo nguồn cho các trường đại học chất lượng cao trong và ngoài nước.