vien

TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, HỆ THỐNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

     Đến năm 2030, Trường Trung học Thực Hành, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường trung học phổ thông thực hành kiểu mẫu, có uy tín trong toàn quốc; là môi trường áp dụng, thực nghiệm những phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại; là trường phổ thông liên cấp chất lượng cao, hội nhập, có ảnh hưởng và góp phần vào sự phát triển của sự các trường phổ thông khu vực phía Nam và cả nước; đảm bảo điều kiện chuyên nghiệp giáo dục học sinh. Người học khi tốt nghiệp sáng về trí tuệ, đẹp về tâm hồn, thạo về kĩ năng và mạnh về thể chất.

SỨ MẠNG

   Trường Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là ngôi trường cung cấp nền giáo dục phổ thông chú trọng thực hành, tiên tiến, hội nhập; là môi trường khơi nguồn, nuôi dưỡng và phát triển tri thức, tâm hồn, kĩ năng của học sinh; đào tạo và giáo dục học sinh thành người có khả năng hội nhập và thích ứng, nỗ lực học tập, rèn luyện, và sáng tạo không ngừng, phục vụ sự nghiệp giáo dục phổ thông miền Nam và cả nước.

HỆ THỐNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA NHÀ TRƯỜNG


Chất lượng

Trường cam kết chất lượng đào tạo xuất sắc gắn liền với hiệu quả tối ưu trong mọi hoạt động và trên mọi phương diện, không ngừng trau dồi, rèn luyện để luôn đạt kết quả tốt trong mọi hoạt động.
Sáng tạo

Trường luôn khuyến khích và hướng đến sự đổi mới, sáng tạo trong hoạt động giảng dạy, giáo dục của Nhà trường, là đặc trưng tạo nên sự vượt trội của Nhà trường.
Nhân văn

Trường luôn duy trì một môi trường sư phạm mà ở đó, các giá trị và ứng xử nhân văn được nuôi dưỡng, tôn vinh, làm tiền đề để đào tạo những con người có văn hóa, nhân cách tốt.
Tiên phong

Trường xác định ý tưởng dẫn đường, tiên phong trong hệ thống giáo dục phổ thông, định hướng thực hành là đặc trưng nổi trội trong mọi hoạt động của giáo viên Nhà trường, trên cơ sở đó, khẳng định, giữ gìn giá trị bản thân, góp phần gìn giữ hình ảnh và giá trị ngôi trường, tôn trọng bản thân và tạo ra sự khác biệt, cũng như tôn trọng sự khác biệt.
Hội nhập

Trường luôn xác định giáo dục học sinh theo hướng học sinh có thể sẵn sàng hội nhập với cuộc sống, với quốc tế, năng động, tự tin, chủ động hội nhập, là nhân tố quan trọng, tạo ảnh hưởng tích cực đến bạn bè và cộng đồng, có khả năng thích nghi trong các hoàn cảnh sống.