• Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11


Danh sách mạnh thường quân đóng góp cho Quỹ khuyến học năm học 2013-2014.

Ngày đăng: 12-11-2013
Đọc: 6129 lượt

Danh sách mạnh thường quân đóng góp cho Quỹ khuyến học năm học 2013-2014.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng mọi sự đóng góp của mạnh thường quân

HỌ VÀ TÊN

LỚP

QUỸ KHUYẾN HỌC

PHHS ủng hộ

Ngô Nguyên Thục

An

10A1

50000


Dương Ngọc Bích

Anh

10A1

50000


Trần Duy

Anh

10A1

50000


Nguyễn Phúc

Bảo

10A1

50000


Lai Hoàng Quốc

Bảo

10A1

50000


Phan Thanh

Duy

10A1

50000


Nguyễn Nho Thành

Đạt

10A1

50000


Cù Nhiên

Đằng

10A1

50000


Liêu Huỳnh

Hân

10A1

50000


Ngô Thụy

Hân

10A1

50000


Đoàn Quốc

Huy

10A1

50000


Lâm Thuận

Hưng

10A1

50000


Trần Quang

Khôi

10A1

50000


Vòng Tuyền

Lâm

10A1

50000


Tạ Đỗ Kiều Tiến

Lộc

10A1

50000


Nguyễn Vũ Anh

Minh

10A1

50000


Phan Tuyết

Minh

10A1

50000


Lưu Thục

Nghi

10A1

50000


Lâm Văn Tín

Nghĩa

10A1

50000


Đinh Nguyễn Hồng

Ngọc

10A1

50000


Nguyễn Lý Thái

Ngọc

10A1

50000


Trần Lục Phương

Nhu

10A1

50000


Nguyễn Đức

Phát

10A1

50000


Lê Minh

Phát

10A1

50000


Nguyễn Duy

Quang

10A1

50000


Đỗ Huy

Quang

10A1

50000


Lâm Minh

Quân

10A1

50000


Trần Ngọc Xuân

Quyên

10A1

50000


Châu Võ Thanh

Sơn

10A1

50000


Trương Ngọc

Thanh

10A1

50000


Lý Quốc

Thanh

10A1

50000


Nguyễn Huỳnh Minh

Thư

10A1

50000


Phạm Nguyễn Bảo

Trinh

10A1

50000


Nguyễn Phan Hữu

Trung

10A1

50000


Huỳnh Thế Minh

Truyền

10A1

50000


Đặng Trí

Văn

10A1

50000


Nguyễn Công

Vinh

10A1

50000


Lê Xuân Tuấn

10A1

50000


Phạm Thúy

Vy

10A1

50000


Trần Tuấn

Bửu

10A2

50000


Vũ Lê Phương

Đài

10A2

50000


Trần Thị Thu

10A2

50000


Trương Mỹ

Hạnh

10A2

50000


Trịnh Minh

Hằng

10A2

50000


Nguyễn Sĩ Khánh

Hoàng

10A2

50000


Trịnh Tiến

Hùng

10A2

50000


Tăng Gia

Huy

10A2

50000


Nguyễn Huỳnh Thụy

Khanh

10A2

50000


Quách Tú

Linh

10A2

50000


Nguyễn Hồ

Long

10A2

50000


Hồ Ngọc

Long

10A2

50000


Huỳnh Huy

Minh

10A2

50000


Lý Thuận

Năng

10A2

50000


Đoàn Phương

Nga

10A2

50000


Vũ Gia

Nghi

10A2

50000


Nguyễn Trần Châu

Ngọc

10A2

50000


Phan Hồng

Ngọc

10A2

50000


Mai Ý

Nhi

10A2

50000


Nguyễn Tấn

Phát

10A2

50000


Lưu Hồng

Phong

10A2

50000


Đàm Nhật

Phong

10A2

50000


Đặng Tấn

Thiện

10A2

50000


Phan Đại

Thịnh

10A2

50000


Phan Đạt

Thịnh

10A2

50000


Tôn Thất Trọng

Thưởng

10A2

50000


Phạm Thị Thủy

Tiên

10A2

50000


Nguyễn Đức

Trí

10A2

50000


Võ Nguyễn Hải

Trí

10A2

50000


Nguyễn Trần

Trí

10A2

50000


Huỳnh Ngọc Thảo

Uyên

10A2Trần Vũ Minh

Vy

10A2

50000


Nguyễn Ngọc Như

Ý

10A2

50000


Nguyễn Bùi Minh

Ái

10A3

50000


Lê Song Phương

Anh

10A3

50000


Vĩnh Thụy Tú

Anh

10A3

50000


Nguyễn Hữu

Cảnh

10A3

50000


Trần Bội

Dung

10A3

50000


Trương Công

Duy

10A3

50000


Đinh Tuấn

Hải

10A3

50000


Lâm Gia

Hân

10A3

50000


Đặng Trương Ngọc

Hân

10A3

50000


Nguyễn Minh

Hưng

10A3

50000


Nguyễn Ngọc Trịnh

Hưng

10A3

50000


Nguyễn Ngọc Quỳnh

Hương

10A3

50000


Trần Đăng

Khoa

10A3

50000


Trần Lê Cao

Lâm

10A3

50000


Phạm Ngọc Khánh

Linh

10A3

50000


Phạm Lê Kim

Long

10A3

50000


Trương Tú

Mỹ

10A3

50000


Lê Thị Thanh

Nga

10A3

50000


Trần Thị Ánh

Ngọc

10A3

50000


Phan Tú

Ngọc

10A3

50000


Nguyễn Bình

Nguyên

10A3

50000


Lê Thanh

Nhân

10A3

50000


Trần Quốc

Phú

10A3

50000


Nguyễn Thiên

Phú

10A3

50000


Thái Minh

Tâm

10A3

50000


Lê Quang

Thiện

10A3

50000


Trần Bá

Thọ

10A3

50000


Phạm Hoàng Mai

Trâm

10A3

50000


Nguyễn Minh

Triết

10A3

50000


Phạm Nguyễn Nguyên

Trinh

10A3

50000


Tạ Thanh

Trung

10A3

50000


Bành Kiến

Từ

10A3

50000


Bùi Lê Thy

An

10D1

50000


Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

10D1

50000


Lưu Như

Bình

10D1

50000


Trần Cảnh Hạnh

Chi

10D1

50000


Nguyễn Thị Mỹ

Dung

10D1

50000


Nguyễn Hồng

Hạnh

10D1

50000


Nguyễn Thị Phương

Hạnh

10D1

50000


Nguyễn Ái

Hỷ

10D1

50000


Phạm Ngọc Nhịp

Khanh

10D1

50000


Nguyễn Phan Thiên

Kim

10D1

50000


Đào Vinh

Kỳ

10D1

50000


Lương Khánh

Linh

10D1

50000


Lê Phạm Khánh

Linh

10D1

50000


Chu Phạm Bảo

Long

10D1

50000


Trịnh Hằng Khánh

Ly

10D1

50000


Trần Thị Tuệ

Minh

10D1

50000


Huỳnh Ngọc

Mỹ

10D1

50000


Nguyễn Thị Ngọc

Mỹ

10D1

50000


Đặng Chiếu Quốc

Nam

10D1

50000


Hồ Ngọc Khánh

Ngân

10D1

50000


Nguyễn Kim

Ngân

10D1

50000


Lê Thảo

Ngân

10D1

50000


Trần Minh

Ngọc

10D1

50000


Đỗ Trần Tuyết

Nhi

10D1

50000


Trần Đan

Quỳnh

10D1

50000

200000

Lê Đặng Uyên

Thư

10D1

50000


Nguyễn Hoài Bảo

Trân

10D1

50000


Trương Huệ

Trinh

10D1

50000


Hoàng Thị Mai

Trinh

10D1

50000


Nguyễn Ngọc Phương

Uyên

10D1

50000


Vũ Hoàng Thúy

Vy

10D1

50000


Nguyễn Xuân

Vy

10D1

50000


Tăng Kim

Yến

10D1

50000


TẬP THỂ LỚP

10D1


3,300,000

Nguyễn Vũ Minh

An

10D2

50000


Đỗ Vy

An

10D2

50000


Phạm Ngọc

Bách

10D2

50000


Nguyễn Ngọc Lệ

Chi

10D2

50000


Lại Minh

Chiêu

10D2

50000


Ngô Thơ

Dinh

10D2

50000


Trần Vũ Hương

Giang

10D2

50000


Ngô Lệ

10D2

50000


Nguyễn Trọng Hồng

Hiếu

10D2

50000


Trịnh Trung

Hiếu

10D2

50000


Châu Vĩnh

Khang

10D2

50000


Phạm Nguyễn Đăng

Khoa

10D2

50000


Trương Ngọc Mỹ

Linh

10D2

50000


Trần Ngọc Yến

Ly

10D2

50000


Phan Huệ

Mẫn

10D2

50000


Lương Phụng

Nghi

10D2

50000


Triều Huệ

Ngọc

10D2

50000


Đinh Thị Đoan

Nhi

10D2

50000


Hồ Yến

Nhi

10D2

50000


Đặng Ánh

Như

10D2

50000


Phạm Mai Hoàng

Oanh

10D2

50000


Phùng Nguyễn Khánh

Quỳnh

10D2

50000


Vũ Lưu Anh

Thư

10D2

50000


Trần Ngọc Anh

Thư

10D2

50000


Trần Nguyễn Anh

Thư

10D2

50000


Ngô Thị Anh

Thư

10D2

50000


Huỳnh Vũ Minh

Thư

10D2

50000


Đỗ Nguyễn Thủy

Tiên

10D2

50000


Nguyễn Kim

Trang

10D2

50000


Phan Hồng Bảo

Trân

10D2

50000


Cốt Quốc Thảo

Uyên

10D2

50000


Nguyễn Trúc Thảo

Vy

10D2

50000


Nguyễn Ngọc Yến

Vy

10D2

50000


Đỗ Quốc

Anh

10CT

50000


Nguyễn Hoàng

Duy

10CT

50000


Trần Bình

Dương

10CT

50000


Nguyễn Tấn

Đạt

10CT

50000


Nguyễn Hương

Giang

10CT

50000


Cao Thuận

Hảo

10CT

50000


Lương Thúy

Hiền

10CT

50000


Kha Khánh

Linh

10CT

50000


Võ Thục

Linh

10CT

50000


Nghiêm Dương

Luân

10CT

50000


Huỳnh Hà Uyên

My

10CT

50000


Trần Gia

Phú

10CT

50000


Quách Kim

Phước

10CT

50000


Nguyễn Hoàng

Sang

10CT

50000


Nguyễn Xuân

Thịnh

10CT

50000


Nguyễn Mỹ Nguyên

Trinh

10CT

50000


Huỳnh Lập

10CT

50000


Phạm Hoàng

Vinh

10CT

50000


Đinh Duy

10CT

50000


Trần Hoàng

Dung

10CV

50000


Từ Tuyết

Dung

10CV

50000


Đỗ Nguyễn Hương

Giang

10CV

50000


Trần Mỹ

10CV

50000


Ngô Nguyễn Gia

Hân

10CV

50000


Lại Thanh

Hương

10CV

50000


Vũ Ngọc

Mai

10CV

50000


Trần Thị Kim

Nghi

10CV

50000


Nguyễn Hồng Bảo

Ngọc

10CV

50000


Trần Minh

Quang

10CV

50000


Nguyễn Ngọc

Quỳnh

10CV

50000


Đỗ Như

Quỳnh

10CV

50000


Nguyễn Ngọc Như

Quỳnh

10CV

50000


Lương Tố

Quỳnh

10CV

50000


Võ Trương Minh

Tâm

10CV

50000


Nguyễn Thủy

Tiên

10CV

50000


Nguyễn Ngọc

Trâm

10CV

50000


Nguyễn Phương Thanh

Trúc

10CV

50000


Nguyễn Lê Mai

Vy

10CV

50000


Phạm Cát Uyên

Vy

10CV

50000


Đinh Ngọc Hoàng

Yến

10CV

50000


Cảnh Phạm Tùy

Duyên

10CA

50000


Hứa Cửu

Huy

10CA

50000


Hoàng My

Hương

10CA

50000


Phạm Khánh

Mỹ

10CA

50000


Bùi Hoàng

Nguyên

10CA

50000


Nguyễn Phan Tố

Như

10CA

50000


Đỗ Thanh

Tâm

10CA

50000


Văn Nhật

Tân

10CA

50000


Huỳnh Bảo

Thạch

10CA

50000


Trần Tấn

Thiện

10CA

50000


Võ Đặng Bảo

Thư

10CA

50000


Trần Nguyễn Minh

Thư

10CA

50000


Nguyễn Thị Vân

Trang

10CA

50000


Trương Hoàng Thanh

Uyên

10CA

50000


Huỳnh Lan

Anh

11A1

50000


Trương Huê

Bảo

11A1

50000


Bùi Thị Hải

Châu

11A1

50000


Nguyễn Ngọc Minh

Châu

11A1

50000


Nguyễn Thị Minh

Châu

11A1

50000


Nguyễn Tuyết Linh

Chi

11A1

50000


Đặng Chí

Cường

11A1

50000


Tô Minh

Cường

11A1

50000


Đỗ Nguyễn Khánh

Duy

11A1

50000


Trần Tuấn

Đạt

11A1

50000


Hoàng Hải

Đăng

11A1

50000


Nguyễn Long

Đức

11A1

50000


Trần Tử

Giáo

11A1

50000


Mai Phương

Hảo

11A1

50000


Phạm Hồng

Hân

11A1

50000


Đỗ Mỹ

Hiền

11A1

50000


Phạm Minh

Huy

11A1

50000


Trịnh Minh

Huy

11A1

50000


Nguyễn Vĩnh

Khiêm

11A1

50000


Dương Đăng

Khoa

11A1

50000


Lê Minh

Khoa

11A1

50000


Lê Mạnh

Khương

11A1

50000


Trương Thị Hoài

Linh

11A1

50000


Vũ Kim

Ngân

11A1

50000


Huỳnh Quang

Nghệ

11A1

50000


Lê Quý

Ngọc

11A1

50000


Nguyễn Trần Thiên

Phúc

11A1

50000


Phạm Trúc Nhật

Quỳnh

11A1

50000


Lê Phạm Hữu

Tâm

11A1

50000


Nguyễn Trần Ngọc

Thanh

11A1

50000


Dương Thiện Trang

Thanh

11A1

50000


Nguyễn Lương Quốc

Thắng

11A1

50000


Lê Ngọc

Thiện

11A1

50000


Nguyễn Tấn Phước

Thịnh

11A1

50000


Đỗ Minh

Thư

11A1

50000


Lương Minh

Thư

11A1

50000


Phạm Yến

Thy

11A1

50000


Nguyễn Lý Phước

Trung

11A1

50000


Trần Thị Thanh

Tuyền

11A1

50000


Trương Tiêu Xuân

Vinh

11A1

50000


Đỗ Thị Như

Ý

11A1

50000


Hoàng Gia

An

11A2

50000


Trần Kiến

An

11A2

50000


Lý Lan

Anh

11A2

50000


Tăng Huỳnh Ngọc

Anh

11A2

50000


Dương Khả

Ân

11A2

50000


Lê Trí

Bảo

11A2

50000


Nguyễn Xuân Khánh

Chi

11A2

50000


Hàng Quý

Định

11A2

50000


Trần Hoàng Hương

Giang

11A2

50000


Nguyễn Loan

Hạnh

11A2

50000


Đào Minh

Hiền

11A2

50000


Trương Gia

Huy

11A2

50000


Ngô Kim

Hương

11A2

50000


Trần Phúc

Khang

11A2

50000


Tạ Huỳnh Kim

Khánh

11A2

50000


Nguyễn Trần Quốc

Khánh

11A2

50000


Chung Minh

Khôi

11A2

50000


Lê Hữu Minh

Khôi

11A2

50000


Huỳnh Nguyễn Khánh

Linh

11A2

50000


Vương Khánh

Linh

11A2

50000


Hoa Minh

Luân

11A2

50000


Vũ Minh

Luân

11A2

50000


Lê Hồng

Ngọc

11A2

50000


Nguyễn Thành

Nhân

11A2

50000


Nguyễn Trung

Nhân

11A2

50000


Nguyễn Hoàng

Phúc

11A2

50000


Hồ Thiên

Phúc

11A2

50000


Đàm Tú

Quyên

11A2

50000


Nguyễn Anh

Tâm

11A2

50000


Phùng Tự

Tâm

11A2

50000


Đinh Ngọc Phương

Thanh

11A2

50000


Huỳnh Minh

Thảo

11A2

50000


Huỳnh Thanh

Thảo

11A2

50000


Huỳnh Thu

Thảo

11A2

50000


Nguyễn Ngọc Như

Thùy

11A2

50000


Lê Hải Anh

Thư

11A2

50000


Trần Gia

Tiến

11A2

50000


Huỳnh Mỹ

Vân

11A2

50000


Nguyễn Hồ Thanh

Vân

11A2

50000


Trịnh Hoàng

Việt

11A2

50000


Phan Diễm Sương

An

11A3

50000


Nguyễn Hoàng Thiên

An

11A3

50000


Đỗ Thái

Bảo

11A3

50000


Võ Loan

Chi

11A3

50000


Lê Thiện Hoàng

Chiêu

11A3

50000


Lê Trí

Dũng

11A3

50000


Nguyễn Trần Hoàng

Duy

11A3

50000


Lưu Vương Ngân

11A3

50000


Lê Thị Thanh

Hiếu

11A3

50000


Lương Huỳnh Mỹ

Hoa

11A3

50000


Phùng Huỳnh Quốc

Huy

11A3

50000


Trần Thị Mỹ

Linh

11A3

50000


Nguyễn Phúc

Lộc

11A3

50000


Trần Hà

My

11A3

50000


Lê Thụy Trà

My

11A3

50000


Châu Hoàng

Nam

11A3

50000


Lê Nguyễn Bảo

Ngọc

11A3

50000


Phan Bích

Ngọc

11A3

50000


Hớn Chấn

Nguyên

11A3

50000


Đào

Nguyên

11A3

50000


Lê Vinh

Nhựt

11A3

50000


Hà Thanh

Phong

11A3

50000


Lý Vĩnh

Phong

11A3

50000


Thái Nguyên

Phú

11A3

50000


Trần Đình

Phúc

11A3

50000


Hà Trương Thanh

Phương

11A3

50000


Lê Tiểu

Phương

11A3

50000


Nguyễn Đức Phương

Quỳnh

11A3Phan Hải

Sơn

11A3

50000


Phạm Thanh

Tâm

11A3

50000


Nguyễn Chí

Thành

11A3

50000


Võ Nguyễn Thanh

Thảo

11A3

50000


Bùi Nhất

Thiện

11A3

50000


Đỗ Chí

Thuận

11A3

50000


Vòng Minh

Thùy

11A3

50000


Nguyễn Lê Anh

Thư

11A3

50000


Phạm Lạc

Thy

11A3

50000


Trương Hải

Triều

11A3

50000


Lưu Hoàng

Trúc

11A3

50000


Ngô Tuấn

11A3

50000


Nguyễn Hoàng

Việt

11A3

50000


Thái Ngọc Thiên

11A3

50000


Huỳnh Vi

Luân

11A3

50000


Bùi Nguyễn Phương

Anh

11D1

50000


Nguyễn Ngọc Minh

Châu

11D1

50000


Trần Thi

Diệu

11D1

50000


Trương Như

Doanh

11D1

50000


Nguyễn Hoàng

Dung

11D1

50000


Nguyễn Phạm Yến

Dung

11D1

50000


Nguyễn Lê Thiện

11D1

50000


Ngô Kim

Hảo

11D1

50000


Nguyễn Thúy Ngọc

Hân

11D1

50000


Nguyễn Hoàng

Hương

11D1

50000


Trần Đăng

Khôi

11D1

50000


Trì Mỹ

Lan

11D1

50000


Trần Hồng

Liên

11D1

50000


Nguyễn Phương

Linh

11D1

50000


Trần Bảo

Linh

11D1

50000


Trần Bội

Linh

11D1

50000


Nguyễn Thị Thanh

Loan

11D1

50000


Bùi Triệu

Minh

11D1

50000


Trần Minh

Ngọc

11D1

50000


Trần Gia Nhị

Nguyên

11D1

50000


Trần Nguyễn Bảo

Như

11D1

50000


Nguyễn Kim Hồng

Phúc

11D1

50000


Trần Khánh

Tâm

11D1

50000


Vũ Thị

Thảo

11D1

50000


Trần Trọng

Thức

11D1

50000


Đặng Thanh

Trúc

11D1

50000


Trịnh Thanh

Tùng

11D1

50000


Nguyễn Lê Mỹ

Uyên

11D1

50000


Nguyễn Phương Bạch

Vân

11D1

50000


Chu Thúy

Vy

11D1

50000


Nguyễn Thế Thái

An

11D2

50000


Nguyễn Hồng

Anh

11D2

50000


Trần Quỳnh

Anh

11D2

50000


Đặng Hữu

Chung

11D2

50000


Phạm Vũ Khánh

Dung

11D2

50000


Nguyễn Lê

Giang

11D2

50000


Phạm Hoàng

Giang

11D2

50000


Nguyễn Trần Nhật

Huy

11D2

50000


Nguyễn Ngọc Phương

Mai

11D2

50000


Nguyễn Trần Ánh

Minh

11D2

50000


Trương Gia

Minh

11D2

50000


Nguyễn Thị Bích

Ngọc

11D2

50000


Đặng Vũ Lam

Ngọc

11D2

50000


Võ Hoàng Công

Nguyên

11D2

50000


Đoàn Lê

Nguyên

11D2

50000


Trịnh Thục

Nguyên

11D2

50000


Mạc Gia

Nhi

11D2

50000


Nguyễn Thị Ngọc

Nhung

11D2

50000


Phan Thị Cúc

Phương

11D2

50000


Nguyễn Thiên

Sao

11D2

50000


Nguyễn Phan Minh

Tâm

11D2

50000


Trần Hà Nguyên

Tâm

11D2

50000


Nguyễn Đan

Thanh

11D2

50000


Nguyễn Vũ Thiên

Thanh

11D2

50000


Thái Minh

Thành

11D2

50000


Nguyễn Lê Hoàng

Thơ

11D2

50000


Diệp Ngọc

Thy

11D2

50000


Đỗ Hoàng Hồng

Trang

11D2

50000


Hoàng Thị Thùy

Trang

11D2

50000


Trần Lệ Ngọc

Trâm

11D2

50000


Nguyễn Ngọc

Trân

11D2

50000


Dao Lệ

Trinh

11D2

50000


Nguyễn Ngọc Phương

Trinh

11D2

50000


Lương Huỳnh Tú

Tuyền

11D2

50000


Phùng Ngọc

Uyên

11D2

50000


Phan Vũ Minh

Hiếu

11CT

50000


Trần Phạm Phú

Hưng

11CT

50000


Trần Đình

Khải

11CT

50000


Đỗ Nguyên

Khánh

11CT

50000


Mai Đặng Quốc

Khánh

11CT

50000


Trần Lý Khánh

Linh

11CT

50000


Nguyễn

Mẫn

11CT

50000

2000000

Nguyễn Văn Nhật

Minh

11CT

50000


Đinh Thụy

Nga

11CT

50000


Huỳnh Bá Đông

Nhật

11CT

50000


Nguyễn Thành

Phúc

11CT

50000


Lâm Ngọc

Sơn

11CT

50000


Đặng Minh

Tâm

11CT

50000


Lê Trần Huy

Thắng

11CT

50000


Lê Ngọc Đan

Thi

11CT

50000


Hứa Tiến

Trung

11CT

50000


Nguyễn Lê Thảo

Vy

11CT

50000


Trần Hoàng Phương

Anh

11CV

50000


Đinh Thị Kim

Cương

11CV

50000


Phùng Thị Mỹ

Dung

11CV

50000


Mai Nguyễn

Dũng

11CV

50000


Phạm Quốc

Định

11CV

50000


Lê Nguyễn Kim

Hoàng

11CV

50000


Ngô Quốc

Lâm

11CV

50000


Nguyễn Hoàng Khánh

Linh

11CV

50000


Võ Nguyễn Khánh

Linh

11CV

50000


Bùi Hoàng Mỹ

Linh

11CV

50000


Trần Nguyễn Nhật

Linh

11CV

50000


Nguyễn Phương

Mai

11CV

50000


Phan Nguyễn Hoài

Minh

11CV

50000


Phan Lê Khánh

Ngân

11CV

50000


Trần Nguyễn Thảo

Ngân

11CV

50000


Đỗ Việt Thanh

Nhàn

11CV

50000


Võ Thị Thiên

Phú

11CV

50000


Đỗ Hoài

Thương

11CV

50000


Nguyễn Hoàng Thu

Trang

11CV

50000


Phạm Thảo

Uyên

11CV

50000


Nguyễn Hoàng Thảo

Vân

11CV

50000


Ngô Thanh Phương

Anh

11CA

50000


Trần Đan

Châu

11CA

50000


Lê Hải

Dung

11CA

50000


Phạm Vũ Lam

Điền

11CA

50000


Lê Gia

Hân

11CA

50000


Công Lê Nguyên

Hoàng

11CA

50000


Đặng Phúc

Hưng

11CA

50000


Đoàn Ngọc Mai

Khanh

11CA

50000


Lý Ngọc Tường

Minh

11CA

50000


Nguyễn Đức

Nam

11CA

50000


Lê Nguyễn Hoàng

Nam

11CA

50000


Thái Đoàn Bảo

Ngọc

11CA

50000


Võ Lê

Nguyên

11CA

50000


Nguyễn Yến

Nhi

11CA

50000


Võ Hoàng

Phúc

11CA

50000


Lương Hoài

Thiện

11CA

50000


Hồ Gia

Thịnh

11CA

50000


Diệp Thế

Thịnh

11CA

50000

5000000

Nguyễn Đăng

Thụy

11CA

50000


Nguyễn Ngọc Minh

Thư

11CA

50000


Nguyễn Quốc

Tuyển

11CA

50000


Trần Thu

Uyên

11CA

50000


Phan Tuấn

11CA

50000


An

12A1

50000


Lâm Tín

An

12A1

50000


Phan Nguyễn Danh

Châu

12A1

50000


Trương Võ Hồng

Cường

12A1

50000


Nguyễn Hữu

Đại

12A1

50000


Nguyễn Lai Duy

Đức

12A1

50000


Nguyễn Đặng Hoàng

Đức

12A1

50000


Nguyễn Anh

Hào

12A1

50000


Trần Phối

Hoa

12A1

50000


Nguyễn Đức Khánh

Hoàng

12A1

50000


Nguyễn Lê

Huân

12A1

50000


Đoàn Xuân

Hưng

12A1

50000


Nguyễn Bỉnh

Kha

12A1

50000


Vũ Thành

Khiêm

12A1

50000


Nguyễn Khiết

Lam

12A1

50000


Phạm Hiển

Long

12A1

50000


Nguyễn Hoàng Thảo

My

12A1

50000


Nguyễn Trần Thảo

My

12A1

50000


Nguyễn Võ Thảo

My

12A1

50000


Đỗ Quỳnh

Như

12A1

50000


Trần Quỳnh

Như

12A1

50000


Lưu Vĩnh

Phong

12A1

50000


Nguyễn Gia

Phước

12A1

50000


Trịnh Mai

Phương

12A1

50000


Phạm Hoàng

Quân

12A1

50000


Trương Đức

Tâm

12A1

50000


Viên Quốc

Thái

12A1

50000


Huỳnh Nhật

Thanh

12A1

50000


Nguyễn Bá

Thịnh

12A1

50000


Trẩm Phước

Thọ

12A1

50000


Hoàng Nguyễn Thủy

Tiên

12A1

50000


Đinh Thị Ngọc

Trâm

12A1

50000


Phan Thạch Thanh

Trúc

12A1

50000


Nguyễn Mạnh

Tường

12A1

50000


Võ Thị Phương

Uyên

12A1

50000


Nguyễn Hồ Trúc

Vy

12A1

50000


Phan Thục

Yến

12A1

50000


Nguyễn Cao Hiệp

Anh

12A2

50000


Trần Đức Tuấn

Anh

12A2

50000


Tạ Tú

Dung

12A2

50000


Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

12A2

50000


Bùi Việt Thùy

Dương

12A2

50000


Trương Văn

Đức

12A2

50000


Lê Nguyễn Khánh

12A2

50000


Lê Trần Việt

12A2

50000


Nguyễn Minh Như

Hằng

12A2

50000


Phạm Minh

Huy

12A2

50000


Phạm Quốc

Huy

12A2

50000


Cao Xuân

Huy

12A2

50000


Tiêu Lương

Hưng

12A2

50000


Chế Vũ Gia

Hy

12A2

50000


Nguyễn Huỳnh Trọng

Lâm

12A2

50000


Võ Thùy

Linh

12A2

50000


Nguyễn Thảo

Ngân

12A2

50000


Nguyễn Bảo

Nghi

12A2

50000


Nguyễn Tường Khoa

Nguyên

12A2

50000


Lê Nhật

Phương

12A2

50000


Dương Thu

Quỳnh

12A2

50000


La Siêu

Sánh

12A2

50000


Nguyễn Phương

Thảo

12A2

50000


Nguyễn Thanh

Thơ

12A2

50000


Nguyễn Ngọc Anh

Thư

12A2

50000


Đặng Lê Thảo

Tiên

12A2

50000


Trương Thế Nhật

Tiến

12A2

50000


Nguyễn Xuân Yến

Trâm

12A2

50000


Nhâm Điền

Trấn

12A2

50000


Nguyễn Tấn

Trung

12A2

50000


Trần Phương

Uyên

12A2

50000


Phạm Điền Thu

Vân

12A2

50000


Lâm Toan

12A2

50000


Trần Thụy Hoàng

Vy

12A2

50000


Trần Kim

Xuyến

12A2

50000


Phạm Nữ Tuyết

An

12A3

50000


Huỳnh Minh

Bảo

12A3

50000


Lữ Trần Chí

Dũng

12A3

50000


Khúc Anh Gia

Đức

12A3

50000


Lê Tuấn

Hải

12A3

50000


Đặng La Trung

Hiếu

12A3

50000


Phạm Nguyễn Đức

Huy

12A3

50000


Nguyễn Quang

Huy

12A3

50000


Trịnh Xuân

Hưng

12A3

50000


Trần Đỗ Phương

Khanh

12A3

50000


Vũ Thị Minh

Khuê

12A3

50000


Lê Tuấn

Kiệt

12A3

50000


Dương Phụng

Liên

12A3

50000


Huỳnh Ngọc Xuân

Mai

12A3

50000


Lương Quốc

Minh

12A3

50000


Phạm Thị Hồng

Ngọc

12A3

50000


Mai Thu Sĩ

Nguyên

12A3

50000


Nguyễn Huỳnh Thảo

Nguyên

12A3

50000


Vũ Yến

Nhi

12A3

50000


Lý Trí

Phong

12A3

50000


Hà Bội

Phương

12A3

50000


Hoàng Phan Ngọc

Phương

12A3

50000


Nguyễn Đình

Quyền

12A3

50000


Lê Thanh

Tâm

12A3

50000


Vũ Ngọc Minh

Tâm

12A3

50000


Võ Kim

Thành

12A3

50000


Mạch Quốc Minh

Thi

12A3

50000


Nguyễn Thanh

Thiên

12A3

50000


Trần Hùng

Thịnh

12A3

50000


Đỗ Quang

Thuận

12A3

50000


Trần Trọng

Tín

12A3

50000


Dương Hụê

Trân

12A3

50000


Phạm Sỹ

Trí

12A3

50000


Phan Nguyễn Thanh

Trí

12A3

50000


Lương Trung

12A3

50000


Lê Hồng Nhật

Vy

12A3

50000


Nguyễn Anh Phương

Vy

12A3

50000


Phạm Hoàng

Yến

12A3

50000


Hoàng Phương

Anh

12D1

50000


Lê Ngọc Trâm

Anh

12D1

50000


Nguyễn Trần Thiên

Bảo

12D1

50000


Lưu Mỹ

Châu

12D1

50000


Ngô Ngọc Kim

Chi

12D1

50000


Tăng Khánh

Dung

12D1

50000


Trần Ngô Thanh

Đào

12D1

50000


Dương Ngọc

Điệp

12D1

50000


Phùng Trí

Đức

12D1

50000


Vũ Thúy

Hằng

12D1

50000


Hoàng Nguyễn Thiên

12D1

50000


La Mỹ

Nghi

12D1

50000


Lý Anh

Ngọc

12D1

50000


Trương Bội

Ngọc

12D1

50000


Trương Thục

Nhi

12D1

50000


Tô Ngọc Thúy

Nhi

12D1

50000


Lê Quỳnh

Như

12D1

50000


Diệp Huệ

Phương

12D1

50000


Nguyễn Minh

Phương

12D1

50000


Trần Hạnh

Quyên

12D1

50000


Lương Sương

Sương

12D1

50000


Cao Vũ Chân

Tâm

12D1

50000


Phạm Ngọc

Tân

12D1

50000


Châu Tâm Đan

Thanh

12D1

50000


Chu Nguyễn Phương

Thảo

12D1

50000


Nguyễn Ngọc Khải

Thư

12D1

50000


Nguyễn Hà

Tiên

12D1

50000

2000000

Mai Hoàng Bảo

Trân

12D1

50000


Nguyễn Thị Bích

Tuyền

12D1

50000


Trần Thị Thanh

Tuyền

12D1

50000


Trần Nguyễn Hoàng

Vi

12D1

50000


Nguyễn Nhiên

12D1

50000


Lê Phương

Vy

12D1

50000


Lê Thảo

Vy

12D1

50000


Tăng Kim

Bích

12D2

50000


Phạm Hương

Giang

12D2

50000


Đặng Thị Trà

Giang

12D2

50000


Từ Thị Thu

Hiền

12D2

50000


Thái Đặng Mỹ

Hoa

12D2

50000


Trần Hoàng

Khanh

12D2

50000


Nguyễn Nguyên

Khoa

12D2

50000


Ung Mỹ

Linh

12D2

50000


Ngô Ngọc

Minh

12D2

50000


Nguyễn Thị Minh

Ngân

12D2

50000


Trần Võ Thu

Ngân

12D2

50000


Trần Phương Tâm

Nhi

12D2

50000


Trần Yến

Nhi

12D2

50000


Nguyễn Duy

Ninh

12D2

50000


Cao Huỳnh Hồng

Phấn

12D2

50000


Huỳnh Tú

Phương

12D2

50000


Trần Ngọc Mỹ

Quỳnh

12D2

50000


Phan Bội

Sâm

12D2

50000


Lê Thị Mỹ

Thảo

12D2

50000


Nguyễn Hoàng Vy

Thảo

12D2

50000


Ngô Quỳnh Anh

Thư

12D2

50000


Hoàng Thục Anh

Thư

12D2

50000


Đặng Ngọc Huỳnh

Trang

12D2

50000


Dương Thùy

Trang

12D2

50000


Nguyễn Thị Thùy

Trang

12D2

50000


Bùi Ngọc

Trân

12D2

50000


Huỳnh Thiên

Tứ

12D2

50000


Phan Chí

Viễn

12D2

50000


Hoàng Lê

Vy

12D2

50000


Nguyễn Quốc

Duy

12CT

50000


Huỳnh Thanh

Duy

12CT

50000


Bùi Thị Thùy

Dương

12CT

50000


Đặng Lý Trọng

Hiếu

12CT

50000


Hồ Nhật

Hoài

12CT

50000


Đỗ Hữu

Khang

12CT

50000


Phạm Quang

Minh

12CT

50000


Trương Hải

Ngọc

12CT

50000


Phan Lê Trọng

Nhân

12CT

50000


Ngũ Phúc Anh

Quân

12CT

50000

3000000

Nguyễn Minh

Quyền

12CT

50000


Nguyễn Ngọc Xuân

Tâm

12CT

50000


Hoàng Thiên

Tân

12CT

50000


Phạm

Trí

12CT

50000


Trần Ngọc Minh

12CT

50000


Huỳnh Nguyễn Tường

Vi

12CT

50000


Trần Thanh

Vy

12CT

50000


Lê Thị Phúc

Châu

12CV

50000


Nguyễn Vĩnh

Châu

12CV

50000


Lê Thị Thảo

Chi

12CV

50000


Nguyễn Kim

Cúc

12CV

50000


Lê Châu Thanh

Kiều

12CV

50000


Phạm Hoàng

Lâm

12CV

50000


Lưu Thị Khánh

Linh

12CV

50000


Mạc Thị Trúc

Linh

12CV

50000


Vũ Nguyễn Uyển

Mi

12CV

50000


Nguyễn Kim

Ngân

12CV

50000


Nguyễn Lê Thu

Ngân

12CV

50000


Đường Thuần

Nhã

12CV

50000


Nguyễn Vị

Nhiên

12CV

50000


Trần Kiều Quỳnh

Như

12CV

50000


Nguyễn Hoàng Nhật

Phương

12CV

50000


Lê Ngọc Yến

Quyên

12CV

50000


Trần Ngọc

Quỳnh

12CV

50000


Đỗ Nhật

Thanh

12CV

50000


Nguyễn Ngọc Thanh

Thanh

12CV

50000


Võ Phạm Kim

Thành

12CV

50000


Trần Ngọc Đoan

Trang

12CV

50000


Trần Ngọc

Trân

12CV

50000


Nguyễn Phương

Vy

12CV

50000


Lê Tường

Vy

12CV

50000


Lương Ngọc

Yến

12CV

50000


Lalita Panratanakorn


12CA

50000


Nguyễn Ngọc Lan

Anh

12CA

50000


Nguyễn Thị Quế

Anh

12CA

50000


Bùi Khánh Quỳnh

Anh

12CA

50000


Trần Vân

Anh

12CA

50000


Bạch Nguyễn Thiên

Ân

12CA

50000


Vương Bác

Dân

12CA

50000


Trịnh Lê Phương

Dung

12CA

50000


Hồ Anh

Duy

12CA

50000


Nguyễn Xuân

Đan

12CA

50000


Nguyễn Lâm Gia

Hân

12CA

50000


Nguyễn Ngọc Thanh

Hiền

12CA

50000


Trương Gia

Huy

12CA

50000


Nguyễn Hồ Đăng

Khoa

12CA

50000


Lê Phương

Linh

12CA

50000


Lê Tuấn

Nghĩa

12CA

50000


Huỳnh Bảo

Ngọc

12CA

50000


Nguyễn Hoàng Phúc

Nguyên

12CA

50000


Trần Túy

Nguyên

12CA

50000


Trương Hoàng

Nhân

12CA

50000


Vũ Nhựt

Thiện

12CA

50000


Nguyễn Hoàng Ngọc

Trân

12CA

50000


Võ Đức Minh

Triết

12CA

50000


Lê Thảo

Vy

12CA

50000


TỔNG35,450,000

13,500,000Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Trung tâm bồi dưỡng văn hoá ĐHSP

https://www.facebook.com/TTBDVHDHSPTPHCM
2.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP3.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


4.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 345 
|
 Hôm nay: 399