• Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11


Danh sách PHHS THTH ĐHSP đóng góp tính đến ngày 31-05-2014

Ngày đăng: 21-05-2014
Đọc: 12365 lượt

Danh sách PHHS trường TH Thực hành ĐHSP đóng góp giúp sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh dãy J tính đến ngày 31-05-2014

Nhà trường, Ban đại diện CMHS, BCH quỹ khuyến học trường TH Thực hành ĐHSP chân thành cám ơn mọi sự đóng góp của PHHS

STT HỌ VÀ TÊN LỚP PHHS Ủng hộ Ghi chú
1 Ngô Nguyên Thục An 10A1

2 Dương Ngọc Bích Anh 10A1

3 Trần Duy Anh 10A1

4 Nguyễn Phúc Bảo 10A1

5 Lai Hoàng Quốc Bảo 10A1

6 Phan Thanh Duy 10A1

7 Nguyễn Nho Thành Đạt 10A1

8 Cù Nhiên Đằng 10A1

9 Liêu Huỳnh Hân 10A1

10 Ngô Thụy Hân 10A1

11 Đoàn Quốc Huy 10A1

12 Lâm Thuận Hưng 10A1

13 Trần Quang Khôi 10A1

14 Vòng Tuyền Lâm 10A1

15 Tạ Đỗ Kiều Tiến Lộc 10A1

16 Nguyễn Vũ Anh Minh 10A1

17 Phan Tuyết Minh 10A1

18 Lưu Thục Nghi 10A1

19 Lâm Văn Tín Nghĩa 10A1

20 Đinh Nguyễn Hồng Ngọc 10A1

21 Nguyễn Lý Thái Ngọc 10A1

22 Trần Lục Phương Nhu 10A1

23 Nguyễn Đức Phát 10A1

24 Lê Minh Phát 10A1

25 Nguyễn Duy Quang 10A1

26 Đỗ Huy Quang 10A1

27 Lâm Minh Quân 10A1

28 Trần Ngọc Xuân Quyên 10A1

29 Châu Võ Thanh Sơn 10A1

30 Trương Ngọc Thanh 10A1

31 Lý Quốc Thanh 10A1

32 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 10A1

33 Phạm Nguyễn Bảo Trinh 10A1

34 Nguyễn Phan Hữu Trung 10A1

35 Huỳnh Thế Minh Truyền 10A1

36 Đặng Trí Văn 10A1

37 Nguyễn Công Vinh 10A1

38 Lê Xuân Tuấn 10A1

39 Phạm Thúy Vy 10A1

1 Trần Tuấn Bửu 10A2

2 Vũ Lê Phương Đài 10A2

3 Trần Thị Thu 10A2

4 Trương Mỹ Hạnh 10A2

5 Trịnh Minh Hằng 10A2

6 Nguyễn Sĩ Khánh Hoàng 10A2

7 Trịnh Tiến Hùng 10A2

8 Tăng Gia Huy 10A2

9 Nguyễn Huỳnh Thụy Khanh 10A2

10 Quách Tú Linh 10A2

11 Nguyễn Hồ Long 10A2

12 Hồ Ngọc Long 10A2

13 Huỳnh Huy Minh 10A2

14 Lý Thuận Năng 10A2

15 Đoàn Phương Nga 10A2

16 Vũ Gia Nghi 10A2

17 Nguyễn Trần Châu Ngọc 10A2

18 Phan Hồng Ngọc 10A2

19 Mai Ý Nhi 10A2

20 Nguyễn Tấn Phát 10A2

21 Lưu Hồng Phong 10A2

22 Đàm Nhật Phong 10A2

23 Đặng Tấn Thiện 10A2

24 Phan Đại Thịnh 10A2

25 Phan Đạt Thịnh 10A2

26 Tôn Thất Trọng Thưởng 10A2

27 Phạm Thị Thủy Tiên 10A2

28 Nguyễn Đức Trí 10A2

29 Võ Nguyễn Hải Trí 10A2

30 Nguyễn Trần Trí 10A2

31 Huỳnh Ngọc Thảo Uyên 10A2

32 Trần Vũ Minh Vy 10A2

33 Nguyễn Ngọc Như Ý 10A2

34 Nguyễn Tri Thông 10A2

1 Nguyễn Bùi Minh Ái 10A3

2 Lê Song Phương Anh 10A3

3 Vĩnh Thụy Tú Anh 10A3

4 Nguyễn Hữu Cảnh 10A3

5 Trần Bội Dung 10A3

6 Trương Công Duy 10A3 1,500,000
7 Đinh Tuấn Hải 10A3

8 Lâm Gia Hân 10A3 3,000,000
9 Đặng Trương Ngọc Hân 10A3

10 Trần Quang Hiển 10A3

11 Nguyễn Minh Hưng 10A3 1,500,000
12 Nguyễn Ngọc Trịnh Hưng 10A3 500,000
13 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 10A3

14 Trần Đăng Khoa 10A3

15 Trần Lê Cao Lâm 10A3

16 Phạm Ngọc Khánh Linh 10A3 1,500,000
17 Phạm Lê Kim Long 10A3

18 Trương Tú Mỹ 10A3 1,500,000
19 Lê Thị Thanh Nga 10A3 1,500,000
20 Trần Thị Ánh Ngọc 10A3 1,500,000
21 Phan Tú Ngọc 10A3

22 Nguyễn Bình Nguyên 10A3 1,500,000
23 Lê Thanh Nhân 10A3

24 Trần Quốc Phú 10A3 500,000
25 Nguyễn Thiên Phú 10A3

26 Thái Minh Tâm 10A3 1,500,000
27 Lê Quang Thiện 10A3

28 Trần Bá Thọ 10A3

29 Phạm Hoàng Mai Trâm 10A3 10,000,000
30 Nguyễn Minh Triết 10A3

31 Phạm Nguyễn Nguyên Trinh 10A3 1,500,000
Chuyển khoản
32 Tạ Thanh Trung 10A3 1,500,000
33 Bành Kiến Từ 10A3

34 Phan Trần Nguyên Đăng 10A3 10,000,000 Chuyển khoản
1 Bùi Lê Thy An 10D1 200,000
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10D1

3 Lưu Như Bình 10D1

4 Trần Cảnh Hạnh Chi 10D1

5 Nguyễn Thị Mỹ Dung 10D1

6 Nguyễn Hồng Hạnh 10D1

7 Nguyễn Thị Phương Hạnh 10D1

8 Nguyễn Ái Hỷ 10D1

9 Phạm Ngọc Nhịp Khanh 10D1 1,400,000
10 Nguyễn Phan Thiên Kim 10D1 1,400,000
11 Đào Vinh Kỳ 10D1 200,000
12 Lương Khánh Linh 10D1

13 Lê Phạm Khánh Linh 10D1 1,400,000
14 Chu Phạm Bảo Long 10D1

15 Trịnh Hằng Khánh Ly 10D1

16 Trần Thị Tuệ Minh 10D1

17 Huỳnh Ngọc Mỹ 10D1 1,400,000
18 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 10D1

19 Đặng Chiếu Quốc Nam 10D1 1,400,000
20 Hồ Ngọc Khánh Ngân 10D1 400,000
21 Nguyễn Kim Ngân 10D1 1,400,000
22 Lê Thảo Ngân 10D1

23 Trần Minh Ngọc 10D1

24 Đỗ Trần Tuyết Nhi 10D1

25 Trần Đan Quỳnh 10D1 1,400,000
26 Lê Đặng Uyên Thư 10D1 400,000
27 Nguyễn Hoài Bảo Trân 10D1 500,000
28 Trương Huệ Trinh 10D1 200,000
29 Hoàng Thị Mai Trinh 10D1

30 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 10D1

31 Vũ Hoàng Thúy Vy 10D1 200,000
32 Nguyễn Xuân Vy 10D1 200,000
33 Tăng Kim Yến 10D1

34 Huỳnh Nguyễn Phương Anh 10D1 1,000,000
1 Nguyễn Vũ Minh An 10D2

2 Đỗ Vy An 10D2

3 Phạm Ngọc Bách 10D2 Nghỉ Nghỉ
4 Nguyễn Ngọc Lệ Chi 10D2

5 Lại Minh Chiêu 10D2

6 Ngô Thơ Dinh 10D2

7 Trần Vũ Hương Giang 10D2

8 Ngô Lệ 10D2

9 Nguyễn Trọng Hồng Hiếu 10D2

10 Trịnh Trung Hiếu 10D2

11 Châu Vĩnh Khang 10D2

12 Phạm Nguyễn Đăng Khoa 10D2

13 Trương Ngọc Mỹ Linh 10D2

14 Trần Ngọc Yến Ly 10D2

15 Phan Huệ Mẫn 10D2

16 Lương Phụng Nghi 10D2

17 Triều Huệ Ngọc 10D2

18 Đinh Thị Đoan Nhi 10D2

19 Hồ Yến Nhi 10D2

20 Đặng Ánh Như 10D2

21 Phạm Mai Hoàng Oanh 10D2

22 Phùng Nguyễn Khánh Quỳnh 10D2

23 Vũ Lưu Anh Thư 10D2

24 Trần Ngọc Anh Thư 10D2

25 Trần Nguyễn Anh Thư 10D2

26 Ngô Thị Anh Thư 10D2

27 Huỳnh Vũ Minh Thư 10D2

28 Đỗ Nguyễn Thủy Tiên 10D2

29 Nguyễn Kim Trang 10D2

30 Phan Hồng Bảo Trân 10D2

31 Cốt Quốc Thảo Uyên 10D2

32 Nguyễn Trúc Thảo Vy 10D2

33 Nguyễn Ngọc Yến Vy 10D2

1 Đỗ Quốc Anh 10CT

2 Nguyễn Hoàng Duy 10CT

3 Trần Bình Dương 10CT

4 Nguyễn Tấn Đạt 10CT

5 Nguyễn Hương Giang 10CT

6 Cao Thuận Hảo 10CT

7 Lương Thúy Hiền 10CT

8 Kha Khánh Linh 10CT

9 Võ Thục Linh 10CT

10 Nghiêm Dương Luân 10CT

11 Huỳnh Hà Uyên My 10CT

12 Trần Gia Phú 10CT

13 Quách Kim Phước 10CT

14 Nguyễn Hoàng Sang 10CT

15 Nguyễn Xuân Thịnh 10CT

16 Nguyễn Mỹ Nguyên Trinh 10CT

17 Huỳnh Lập 10CT

18 Phạm Hoàng Vinh 10CT

19 Đinh Duy 10CT

1 Trần Hoàng Dung 10CV

2 Từ Tuyết Dung 10CV 1,500,000
3 Lâm Thị Thùy Dương 10CV

4 Đỗ Nguyễn Hương Giang 10CV 1,500,000
5 Trần Mỹ 10CV

6 Ngô Nguyễn Gia Hân 10CV 1,500,000
7 Lại Thanh Hương 10CV 1,500,000
8 Vũ Ngọc Mai 10CV

9 Trần Thị Kim Nghi 10CV 1,500,000
10 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc 10CV

11 Trần Minh Quang 10CV

12 Nguyễn Ngọc Quỳnh 10CV 1,500,000
13 Đỗ Như Quỳnh 10CV

14 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10CV

15 Lương Tố Quỳnh 10CV 1,500,000
16 Võ Trương Minh Tâm 10CV 1,500,000
17 Nguyễn Thủy Tiên 10CV

18 Nguyễn Ngọc Trâm 10CV

19 Phạm Thị Tố Trân 10CV Nghỉ Nghỉ
20 Nguyễn Phương Thanh Trúc 10CV 1,500,000
21 Nguyễn Lê Mai Vy 10CV 1,500,000
22 Phạm Cát Uyên Vy 10CV 1,500,000
23 Đinh Ngọc Hoàng Yến 10CV

1 Cảnh Phạm Tùy Duyên 10CA 1,500,000
2 Hứa Cửu Huy 10CA 1,500,000
3 Hoàng My Hương 10CA 1,500,000
4 Phạm Khánh Mỹ 10CA 1,500,000
5 Bùi Hoàng Nguyên 10CA 1,500,000
6 Nguyễn Phan Tố Như 10CA

7 Đỗ Thanh Tâm 10CA 1,500,000
8 Văn Nhật Tân 10CA

9 Huỳnh Bảo Thạch 10CA 1,500,000
10 Trần Tấn Thiện 10CA 1,500,000
11 Võ Đặng Bảo Thư 10CA

12 Trần Nguyễn Minh Thư 10CA 1,500,000
13 Nguyễn Thị Vân Trang 10CA 1,500,000
14 Trương Hoàng Thanh Uyên 10CA 1,500,000
1 Huỳnh Lan Anh 11A1

2 Trương Huê Bảo 11A1

3 Bùi Thị Hải Châu 11A1

4 Nguyễn Ngọc Minh Châu 11A1

5 Nguyễn Thị Minh Châu 11A1

6 Nguyễn Tuyết Linh Chi 11A1

7 Đặng Chí Cường 11A1

8 Tô Minh Cường 11A1

9 Đỗ Nguyễn Khánh Duy 11A1

10 Trần Tuấn Đạt 11A1

11 Hoàng Hải Đăng 11A1

12 Nguyễn Long Đức 11A1

13 Trần Tử Giáo 11A1

14 Mai Phương Hảo 11A1

15 Phạm Hồng Hân 11A1

16 Đỗ Mỹ Hiền 11A1

17 Phạm Minh Huy 11A1

18 Trịnh Minh Huy 11A1

19 Nguyễn Vĩnh Khiêm 11A1

20 Dương Đăng Khoa 11A1

21 Lê Minh Khoa 11A1

22 Lê Mạnh Khương 11A1

23 Trương Thị Hoài Linh 11A1

24 Huỳnh Vi Luân 11A1 Nghỉ Nghỉ
25 Vũ Kim Ngân 11A1

26 Huỳnh Quang Nghệ 11A1

27 Lê Quý Ngọc 11A1

28 Nguyễn Trần Thiên Phúc 11A1

29 Phạm Trúc Nhật Quỳnh 11A1

30 Lê Phạm Hữu Tâm 11A1

31 Nguyễn Trần Ngọc Thanh 11A1

32 Dương Thiện Trang Thanh 11A1

33 Nguyễn Lương Quốc Thắng 11A1

34 Lê Ngọc Thiện 11A1

35 Nguyễn Tấn Phước Thịnh 11A1

36 Đỗ Minh Thư 11A1

37 Lương Minh Thư 11A1

38 Phạm Yến Thy 11A1

39 Nguyễn Lý Phước Trung 11A1

40 Trần Thị Thanh Tuyền 11A1

41 Trương Tiêu Xuân Vinh 11A1

42 Đỗ Thị Như Ý 11A1

1 Hoàng Gia An 11A2

2 Trần Kiến An 11A2 1,000,000
3 Lý Lan Anh 11A2 500,000
4 Tăng Huỳnh Ngọc Anh 11A2 1,000,000
5 Dương Khả Ân 11A2

6 Lê Trí Bảo 11A2

7 Nguyễn Xuân Khánh Chi 11A2

8 Hàng Quý Định 11A2

9 Trần Hoàng Hương Giang 11A2 500,000
10 Nguyễn Loan Hạnh 11A2 1,000,000
11 Đào Minh Hiền 11A2

12 Phạm Cẩm Huy 11A2

13 Trương Gia Huy 11A2

14 Ngô Kim Hương 11A2 1,000,000
15 Trần Phúc Khang 11A2

16 Tạ Huỳnh Kim Khánh 11A2

17 Nguyễn Trần Quốc Khánh 11A2 500,000
18 Chung Minh Khôi 11A2

19 Lê Hữu Minh Khôi 11A2 1,000,000
20 Huỳnh Nguyễn Khánh Linh 11A2 500,000
21 Vương Khánh Linh 11A2 500,000
22 Hoa Minh Luân 11A2

23 Vũ Minh Luân 11A2

24 Lê Hồng Ngọc 11A2

25 Nguyễn Thành Nhân 11A2

26 Nguyễn Trung Nhân 11A2 500,000
27 Nguyễn Hoàng Phúc 11A2 1,000,000
28 Hồ Thiên Phúc 11A2

29 Nguyễn Ngô Hưng Quốc 11A2 Nghỉ Nghỉ
30 Đàm Tú Quyên 11A2

31 Nguyễn Anh Tâm 11A2

32 Phùng Tự Tâm 11A2

33 Đinh Ngọc Phương Thanh 11A2 500,000
34 Trần Nguyễn Phương Thanh 11A2 Nghỉ Nghỉ
35 Huỳnh Minh Thảo 11A2 1,000,000
36 Huỳnh Thanh Thảo 11A2 1,000,000
37 Huỳnh Thu Thảo 11A2 1,000,000
38 Nguyễn Ngọc Như Thùy 11A2 1,000,000
39 Lê Hải Anh Thư 11A2

40 Trần Gia Tiến 11A2 1,000,000
41 Trần Thanh Trúc 11A2 Miễn Miễn
42 Huỳnh Mỹ Vân 11A2

43 Nguyễn Hồ Thanh Vân 11A2 1,000,000
44 Trịnh Hoàng Việt 11A2

1 Phan Diễm Sương An 11A3

2 Nguyễn Hoàng Thiên An 11A3

3 Đỗ Thái Bảo 11A3

4 Võ Loan Chi 11A3

5 Lê Thiện Hoàng Chiêu 11A3

6 Lê Trí Dũng 11A3

7 Nguyễn Trần Hoàng Duy 11A3

8 Lưu Vương Ngân 11A3

9 Lê Thị Thanh Hiếu 11A3

10 Lương Huỳnh Mỹ Hoa 11A3

11 Phùng Huỳnh Quốc Huy 11A3

12 Huỳnh Quốc Kiệt 11A3 Nghỉ Nghỉ
13 Trần Thị Mỹ Linh 11A3

14 Nguyễn Phúc Lộc 11A3

15 Trần Hà My 11A3

16 Lê Thụy Trà My 11A3

17 Châu Hoàng Nam 11A3

18 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 11A3

19 Phan Bích Ngọc 11A3

20 Hớn Chấn Nguyên 11A3

21 Đào Nguyên 11A3

22 Lê Vinh Nhựt 11A3

23 Hà Thanh Phong 11A3

24 Lý Vĩnh Phong 11A3

25 Thái Nguyên Phú 11A3

26 Trần Đình Phúc 11A3

27 Bùi Thanh Phương 11A3 Nghỉ Nghỉ
28 Hà Trương Thanh Phương 11A3

29 Lê Tiểu Phương 11A3

30 Nguyễn Đức Phương Quỳnh 11A3

31 Phan Hải Sơn 11A3

32 Phạm Thanh Tâm 11A3

33 Nguyễn Chí Thành 11A3

34 Võ Nguyễn Thanh Thảo 11A3

35 Bùi Nhất Thiện 11A3

36 Đỗ Chí Thuận 11A3

37 Vòng Minh Thùy 11A3

38 Nguyễn Lê Anh Thư 11A3

39 Phạm Lạc Thy 11A3

40 Trương Hải Triều 11A3

41 Lưu Hoàng Trúc 11A3

42 Ngô Tuấn 11A3

43 Nguyễn Hoàng Việt 11A3

44 Thái Ngọc Thiên 11A3

45 Huỳnh Vi Luân 11A3

1 Nguyễn Minh Anh 11D1 Nghỉ Nghỉ
2 Võ Huỳnh Như Anh 11D1

3 Bùi Nguyễn Phương Anh 11D1 1,000,000
4 Nguyễn Ngọc Minh Châu 11D1 1,000,000
5 Trần Thi Diệu 11D1 1,000,000
6 Trương Như Doanh 11D1 1,000,000
7 Nguyễn Hoàng Dung 11D1

8 Nguyễn Phạm Yến Dung 11D1

9 Nguyễn Lê Thiện 11D1

10 Ngô Kim Hảo 11D1 1,000,000
11 Nguyễn Thúy Ngọc Hân 11D1

12 Nguyễn Hoàng Hương 11D1

13 Trần Đăng Khôi 11D1

14 Trì Mỹ Lan 11D1 1,000,000
15 Trần Hồng Liên 11D1 200,000
16 Nguyễn Phương Linh 11D1 500,000
17 Trần Bảo Linh 11D1

18 Trần Bội Linh 11D1 500,000
19 Nguyễn Thị Thanh Loan 11D1

20 Hà Thanh Nhật Minh 11D1

21 Bùi Triệu Minh 11D1 200,000
22 Trần Minh Ngọc 11D1 1,000,000
23 Trần Gia Nhị Nguyên 11D1

24 Trần Nguyễn Bảo Như 11D1 200,000
25 Nguyễn Kim Hồng Phúc 11D1

26 Đặng Mỹ Phụng 11D1

27 Nguyễn Như Quỳnh 11D1 1,000,000
28 Trần Khánh Tâm 11D1 1,000,000
29 Phạm Thị Thanh Thảo 11D1

30 Vũ Thị Thảo 11D1

31 Trần Trọng Thức 11D1 1,000,000
32 Đặng Thanh Trúc 11D1 1,000,000
33 Trịnh Thanh Tùng 11D1 200,000
34 Nguyễn Lê Mỹ Uyên 11D1 1,000,000
35 Nguyễn Phương Bạch Vân 11D1 1,000,000
36 Chu Thúy Vy 11D1 500,000
1 Nguyễn Thế Thái An 11D2

2 Nguyễn Hồng Anh 11D2

3 Trần Quỳnh Anh 11D2 500,000
4 Đặng Hữu Chung 11D2 500,000
5 Phạm Vũ Khánh Dung 11D2

6 Nguyễn Lê Giang 11D2 2,000,000
7 Phạm Hoàng Giang 11D2

8 Nguyễn Trần Nhật Huy 11D2

9 Nguyễn Ngọc Phương Mai 11D2

10 Nguyễn Trần Ánh Minh 11D2

11 Trương Gia Minh 11D2

12 Nguyễn Thị Bích Ngọc 11D2

13 Đặng Vũ Lam Ngọc 11D2

14 Võ Hoàng Công Nguyên 11D2

15 Đoàn Lê Nguyên 11D2 500,000
16 Trịnh Thục Nguyên 11D2 500,000
17 Mạc Gia Nhi 11D2 500,000
18 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 11D2 1,000,000
19 Phan Thị Cúc Phương 11D2 500,000
20 Nguyễn Thiên Sao 11D2

21 Nguyễn Phan Minh Tâm 11D2

22 Trần Hà Nguyên Tâm 11D2

23 Nguyễn Đan Thanh 11D2

24 Nguyễn Vũ Thiên Thanh 11D2

25 Thái Minh Thành 11D2

26 Nguyễn Lê Hoàng Thơ 11D2

27 Diệp Ngọc Thy 11D2 500,000
28 Đỗ Hoàng Hồng Trang 11D2 500,000
29 Hoàng Thị Thùy Trang 11D2

30 Trần Lệ Ngọc Trâm 11D2

31 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 11D2

32 Nguyễn Ngọc Trân 11D2 500,000
33 Dao Lệ Trinh 11D2 500,000
34 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 11D2

35 Lương Huỳnh Tú Tuyền 11D2

36 Phùng Ngọc Uyên 11D2

1 Phan Vũ Minh Hiếu 11CT

2 Trần Phạm Phú Hưng 11CT

3 Trần Đình Khải 11CT 1,000,000
4 Đỗ Nguyên Khánh 11CT

5 Mai Đặng Quốc Khánh 11CT

6 Trần Lý Khánh Linh 11CT

7 Nguyễn Mẫn 11CT 1,000,000
8 Nguyễn Văn Nhật Minh 11CT

9 Đinh Thụy Nga 11CT 1,000,000
10 Huỳnh Bá Đông Nhật 11CT

11 Nguyễn Thành Phúc 11CT 1,000,000
12 Lâm Ngọc Sơn 11CT

13 Đặng Minh Tâm 11CT

14 Lê Trần Huy Thắng 11CT

15 Lê Ngọc Đan Thi 11CT 1,000,000
16 Hứa Tiến Trung 11CT 1,000,000
17 Nguyễn Lê Thảo Vy 11CT

1 Trần Hoàng Phương Anh 11CV

2 Đinh Thị Kim Cương 11CV Miễn Miễn
3 Phùng Thị Mỹ Dung 11CV

4 Mai Nguyễn Dũng 11CV

5 Phạm Quốc Định 11CV

6 Lê Nguyễn Kim Hoàng 11CV

7 Ngô Quốc Lâm 11CV

8 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 11CV

9 Võ Nguyễn Khánh Linh 11CV

10 Bùi Hoàng Mỹ Linh 11CV

11 Trần Nguyễn Nhật Linh 11CV

12 Nguyễn Phương Mai 11CV

13 Phan Nguyễn Hoài Minh 11CV

14 Phan Lê Khánh Ngân 11CV

15 Trần Nguyễn Thảo Ngân 11CV

16 Đỗ Việt Thanh Nhàn 11CV

17 Võ Thị Thiên Phú 11CV

18 Đỗ Hoài Thương 11CV

19 Nguyễn Hoàng Thu Trang 11CV

20 Phạm Thảo Uyên 11CV

21 Nguyễn Hoàng Thảo Vân 11CV

1 Ngô Thanh Phương Anh 11CA

2 Trần Đan Châu 11CA

3 Lưu Nguyễn Minh Châu 11CA

4 Lê Hải Dung 11CA

5 Phạm Vũ Lam Điền 11CA

6 Lê Gia Hân 11CA

7 Công Lê Nguyên Hoàng 11CA

8 Đặng Phúc Hưng 11CA

9 Đoàn Ngọc Mai Khanh 11CA

10 Lý Ngọc Tường Minh 11CA

11 Nguyễn Đức Nam 11CA

12 Lê Nguyễn Hoàng Nam 11CA

13 Thái Đoàn Bảo Ngọc 11CA

14 Võ Lê Nguyên 11CA

15 Nguyễn Yến Nhi 11CA

16 Võ Hoàng Phúc 11CA

17 Lương Hoài Thiện 11CA

18 Hồ Gia Thịnh 11CA

19 Diệp Thế Thịnh 11CA

20 Nguyễn Đăng Thụy 11CA

21 Nguyễn Ngọc Minh Thư 11CA

22 Nguyễn Quốc Tuyển 11CA

23 Trần Thu Uyên 11CA

24 Phan Tuấn 11CA

1 An 12A1

2 Đinh Mỹ An 12A1

3 Lâm Tín An 12A1

4 Phan Nguyễn Danh Châu 12A1

5 Trương Võ Hồng Cường 12A1

6 Quan Gia Doanh 12A1

7 Nguyễn Hữu Đại 12A1

8 Nguyễn Lai Duy Đức 12A1

9 Nguyễn Đặng Hoàng Đức 12A1

10 Nguyễn Anh Hào 12A1

11 Trần Phối Hoa 12A1

12 Nguyễn Đức Khánh Hoàng 12A1

13 Nguyễn Lê Huân 12A1

14 Đoàn Xuân Hưng 12A1

15 Nguyễn Bỉnh Kha 12A1

16 Vũ Thành Khiêm 12A1

17 Nguyễn Khiết Lam 12A1

18 Phạm Hiển Long 12A1

19 Nguyễn Hoàng Thảo My 12A1

20 Nguyễn Trần Thảo My 12A1

21 Nguyễn Võ Thảo My 12A1

22 Đỗ Quỳnh Như 12A1

23 Trần Quỳnh Như 12A1

24 Lưu Vĩnh Phong 12A1

25 Nguyễn Hồng Phúc 12A1

26 Nguyễn Gia Phước 12A1

27 Trịnh Mai Phương 12A1

28 Phạm Hoàng Quân 12A1

29 Trương Đức Tâm 12A1

30 Viên Quốc Thái 12A1

31 Huỳnh Nhật Thanh 12A1

32 Nguyễn Bá Thịnh 12A1

33 Trẩm Phước Thọ 12A1

34 Hồ Trọng Thức 12A1

35 Phạm Ngọc Tiên 12A1

36 Hoàng Nguyễn Thủy Tiên 12A1

37 Đinh Thị Ngọc Trâm 12A1

38 Phan Thạch Thanh Trúc 12A1

39 Nguyễn Mạnh Tường 12A1

40 Võ Thị Phương Uyên 12A1

41 Trần Chí 12A1 Miễn
42 Nguyễn Hồ Trúc Vy 12A1

43 Phan Thục Yến 12A1

1 Nguyễn Cao Hiệp Anh 12A2

2 Trần Đức Tuấn Anh 12A2

3 Tạ Tú Dung 12A2

4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12A2

5 Bùi Việt Thùy Dương 12A2

6 Trương Văn Đức 12A2

7 Lê Nguyễn Khánh 12A2

8 Lê Trần Việt 12A2

9 Nguyễn Minh Như Hằng 12A2

10 Phạm Minh Huy 12A2

11 Phạm Quốc Huy 12A2

12 Cao Xuân Huy 12A2

13 Tiêu Lương Hưng 12A2

14 Chế Vũ Gia Hy 12A2

15 Nguyễn Huỳnh Trọng Lâm 12A2

16 Võ Thùy Linh 12A2

17 Nguyễn Thảo Ngân 12A2

18 Nguyễn Bảo Nghi 12A2

19 Nguyễn Tường Khoa Nguyên 12A2

20 Lê Nhật Phương 12A2

21 Dương Thu Quỳnh 12A2

22 La Siêu Sánh 12A2

23 Nguyễn Phương Thảo 12A2

24 Nguyễn Thanh Thơ 12A2

25 Nguyễn Ngọc Anh Thư 12A2

26 Đặng Lê Thảo Tiên 12A2

27 Trương Thế Nhật Tiến 12A2

28 Nguyễn Xuân Yến Trâm 12A2

29 Nhâm Điền Trấn 12A2

30 Nguyễn Tấn Trung 12A2

31 Trần Phương Uyên 12A2 nghỉ nghỉ
32 Phạm Điền Thu Vân 12A2

33 Lâm Toan 12A2

34 Trần Thụy Hoàng Vy 12A2

35 Trần Kim Xuyến 12A2

1 Phạm Nữ Tuyết An 12A3

2 Huỳnh Minh Bảo 12A3

3 Lữ Trần Chí Dũng 12A3

4 Khúc Anh Gia Đức 12A3

5 Lê Tuấn Hải 12A3

6 Đặng La Trung Hiếu 12A3

7 Quang Chấn Hùng 12A3

8 Phạm Nguyễn Đức Huy 12A3

9 Nguyễn Quang Huy 12A3

10 Trịnh Xuân Hưng 12A3

11 Trần Đỗ Phương Khanh 12A3

12 La Hoàng Khiêm 12A3

13 Vũ Thị Minh Khuê 12A3

14 Lê Tuấn Kiệt 12A3

15 Dương Phụng Liên 12A3

16 Huỳnh Ngọc Xuân Mai 12A3

17 Lương Quốc Minh 12A3

18 Phạm Thị Hồng Ngọc 12A3

19 Mai Thu Sĩ Nguyên 12A3

20 Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên 12A3

21 Vũ Yến Nhi 12A3

22 Lý Trí Phong 12A3

23 Hà Bội Phương 12A3

24 Hoàng Phan Ngọc Phương 12A3

25 Nguyễn Đình Quyền 12A3

26 Lê Thanh Tâm 12A3

27 Vũ Ngọc Minh Tâm 12A3

28 Võ Kim Thành 12A3

29 Mạch Quốc Minh Thi 12A3

30 Nguyễn Thanh Thiên 12A3

31 Trần Hùng Thịnh 12A3

32 Đỗ Quang Thuận 12A3

33 Trần Trọng Tín 12A3

34 Dương Hụê Trân 12A3

35 Phạm Sỹ Trí 12A3

36 Phan Nguyễn Thanh Trí 12A3

37 Đinh Vũ Trí 12A3

38 Lương Trung 12A3

39 Lê Hồng Nhật Vy 12A3

40 Nguyễn Anh Phương Vy 12A3

41 Phạm Hoàng Yến 12A3

1 Hoàng Phương Anh 12D1

2 Lê Ngọc Trâm Anh 12D1

3 Nguyễn Trần Thiên Bảo 12D1

4 Lưu Mỹ Châu 12D1

5 Ngô Ngọc Kim Chi 12D1

6 Tăng Khánh Dung 12D1 500,000
7 Trần Ngô Thanh Đào 12D1

8 Dương Ngọc Điệp 12D1

9 Phùng Trí Đức 12D1

10 Vũ Thúy Hằng 12D1

11 Hoàng Nguyễn Thiên 12D1

12 La Mỹ Nghi 12D1

13 Lý Anh Ngọc 12D1

14 Trương Bội Ngọc 12D1

15 Trương Thục Nhi 12D1

16 Tô Ngọc Thúy Nhi 12D1

17 Lê Quỳnh Như 12D1

18 Diệp Huệ Phương 12D1

19 Nguyễn Minh Phương 12D1

20 Trần Hạnh Quyên 12D1

21 Lương Sương Sương 12D1

22 Cao Vũ Chân Tâm 12D1

23 Phạm Ngọc Tân 12D1

24 Châu Tâm Đan Thanh 12D1

25 Chu Nguyễn Phương Thảo 12D1

26 Nguyễn Ngọc Khải Thư 12D1 500,000
27 Nguyễn Hà Tiên 12D1

28 Mai Hoàng Bảo Trân 12D1

29 Nguyễn Thị Bích Tuyền 12D1

30 Trần Thị Thanh Tuyền 12D1

31 Trần Nguyễn Hoàng Vi 12D1

32 Nguyễn Nhiên 12D1

33 Lê Phương Vy 12D1

34 Lê Thảo Vy 12D1

1 Tăng Kim Bích 12D2

2 Phạm Hương Giang 12D2

3 Đặng Thị Trà Giang 12D2

4 Từ Thị Thu Hiền 12D2

5 Thái Đặng Mỹ Hoa 12D2

6 Trần Hoàng Khanh 12D2

7 Nguyễn Nguyên Khoa 12D2

8 Ung Mỹ Linh 12D2

9 Ngô Ngọc Minh 12D2

10 Nguyễn Thị Minh Ngân 12D2

11 Trần Võ Thu Ngân 12D2

12 Trần Phương Tâm Nhi 12D2

13 Trần Yến Nhi 12D2

14 Nguyễn Duy Ninh 12D2

15 Cao Huỳnh Hồng Phấn 12D2

16 Trần Quế Phương 12D2

17 Huỳnh Tú Phương 12D2

18 Trần Ngọc Mỹ Quỳnh 12D2

19 Phan Bội Sâm 12D2

20 Lê Thị Mỹ Thảo 12D2

21 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12D2

22 Nguyễn Hoàng Vy Thảo 12D2

23 Ngô Quỳnh Anh Thư 12D2

24 Hoàng Thục Anh Thư 12D2

25 Đặng Ngọc Huỳnh Trang 12D2

26 Dương Thùy Trang 12D2

27 Nguyễn Thị Thùy Trang 12D2

28 Bùi Ngọc Trân 12D2

29 Huỳnh Thiên Tứ 12D2

30 Phan Chí Viễn 12D2

31 Hoàng Lê Vy 12D2

1 Nguyễn Quốc Duy 12CT

2 Huỳnh Thanh Duy 12CT

3 Bùi Thị Thùy Dương 12CT

4 Đặng Lý Trọng Hiếu 12CT

5 Hồ Nhật Hoài 12CT

6 Đỗ Hữu Khang 12CT

7 Phạm Quang Minh 12CT

8 Trương Hải Ngọc 12CT

9 Phan Lê Trọng Nhân 12CT

10 Ngũ Phúc Anh Quân 12CT

11 Nguyễn Minh Quyền 12CT

12 Nguyễn Ngọc Xuân Tâm 12CT

13 Hoàng Thiên Tân 12CT

14 Trần Văn Thái 12CT

15 Phạm Trí 12CT

16 Trần Ngọc Minh 12CT

17 Huỳnh Nguyễn Tường Vi 12CT

18 Trần Thanh Vy 12CT

1 Lê Thị Phúc Châu 12CV

2 Nguyễn Vĩnh Châu 12CV

3 Lê Thị Thảo Chi 12CV

4 Nguyễn Kim Cúc 12CV

5 Lê Châu Thanh Kiều 12CV

6 Phạm Hoàng Lâm 12CV

7 Lưu Thị Khánh Linh 12CV

8 Mạc Thị Trúc Linh 12CV

9 Vũ Nguyễn Uyển Mi 12CV

10 Nguyễn Kim Ngân 12CV 500,000
11 Nguyễn Lê Thu Ngân 12CV

12 Đường Thuần Nhã 12CV

13 Nguyễn Vị Nhiên 12CV

14 Trần Kiều Quỳnh Như 12CV

15 Nguyễn Hoàng Nhật Phương 12CV 3,000,000
16 Lê Ngọc Yến Quyên 12CV

17 Trần Ngọc Quỳnh 12CV

18 Đỗ Nhật Thanh 12CV

19 Nguyễn Ngọc Thanh Thanh 12CV

20 Võ Phạm Kim Thành 12CV 500,000
21 Trần Ngọc Đoan Trang 12CV

22 Trần Ngọc Trân 12CV

23 Nguyễn Phương Vy 12CV

24 Lê Tường Vy 12CV

25 Lương Ngọc Yến 12CV

1 Lalita Panratanakorn
12CA

2 Nguyễn Ngọc Lan Anh 12CA 500,000
3 Nguyễn Thị Quế Anh 12CA 500,000
4 Bùi Khánh Quỳnh Anh 12CA 500,000
5 Trần Vân Anh 12CA 500,000
6 Bạch Nguyễn Thiên Ân 12CA 500,000
7 Vương Bác Dân 12CA

8 Trịnh Lê Phương Dung 12CA 500,000
9 Hồ Anh Duy 12CA 500,000
10 Nguyễn Xuân Đan 12CA 500,000
11 Nguyễn Lâm Gia Hân 12CA

12 Nguyễn Ngọc Thanh Hiền 12CA

13 Trương Gia Huy 12CA 500,000
14 Hà Ngọc Anh Khoa 12CA Nghỉ Nghỉ
15 Nguyễn Hồ Đăng Khoa 12CA 1,000,000
16 Lê Phương Linh 12CA 500,000
17 Lê Tuấn Nghĩa 12CA 200,000
18 Huỳnh Bảo Ngọc 12CA

19 Nguyễn Hoàng Phúc Nguyên 12CA 500,000
20 Trần Túy Nguyên 12CA

21 Trương Hoàng Nhân 12CA 500,000
22 Vũ Nhựt Thiện 12CA 500,000
23 Nguyễn Hoàng Ngọc Trân 12CA

24 Võ Đức Minh Triết 12CA 500,000
25 Lê Thảo Vy 12CA 5,000,000

TỔNG

145,100,000 0Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Trung tâm bồi dưỡng văn hoá ĐHSP

https://www.facebook.com/TTBDVHDHSPTPHCM
2.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP3.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


4.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 345 
|
 Hôm nay: 482