• Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
  Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
 • Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
  uyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021


KẾT QUẢ KỲ THI HSG THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày đăng: 15-03-2016
Đọc: 3376 lượt


CHÚC MỪNG CÁC EM ĐÃ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO  TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2015 - 2016

STT

Môn

Họ Tên

Giải

1

Toán

Khưu Hoàng

Việt

Nhất

2

Toán

Nghiêm Dương

Luân

Nhất

3

Toán

Trần Bình

Dương

Nhì

4

Toán

Quách Kim

Phước

Nhì

5

Toán

Đỗ Quốc

Anh

Nhì

6

Toán

Đinh Duy

Nhì

7

Toán

Nguyễn Xuân

Thịnh

Ba

8

Toán

Huỳnh Lập

Ba

9

Toán

Nguyễn Hoàng

Duy

Ba

10

Toán

Phạm Hoàng

Vinh

Ba

11

Vật lý

Huỳnh Thế Minh

Truyền

Nhất

12

Vật lý

Lâm Minh

Quân

Nhất

13

Vật lý

Trần Minh

Ngọc

Nhất

14

Vật lý

Trần Quang

Hiển

Nhất

15

Vật lý

Tạ Thanh

Trung

Nhì

16

Vật lý

Nguyễn Bình

Nguyên

Nhì

17

Hóa học

Lâm Văn Tín

Nghĩa

Ba

18

Sinh học

Nguyễn Hữu

Cảnh

Nhất

19

Sinh học

Trần Quang

Khôi

Nhì

20

Sinh học

Vũ Hoàng Thúy

Vy

Nhì

21

Sinh học

Vòng Tuyền

Lâm

Ba

22

Sinh học

Phạm Ngọc Khánh

Linh

Ba

23

Sinh học

Lê Thị Thanh

Nga

Ba

24

Sinh học

Vũ Gia

Nghi

Ba

25

Sinh học

Đoàn Quốc

Huy

Ba

26

Ngữ văn

Đỗ Như

Quỳnh

Nhất

27

Ngữ văn

Lương Tố

Quỳnh

Nhất

28

Ngữ văn

Nguyễn Ngọc

Quỳnh

Nhất

29

Ngữ văn

Từ Tuyết

Dung

Nhì

30

Ngữ văn

Trương Ngọc

Thanh

Nhì

31

Ngữ văn

Nguyễn Phan Thiên

Kim

Nhì

32

Ngữ văn

Trần Thị Kim

Nghi

Nhì

33

Ngữ văn

Nguyễn Lê Mai

Vy

Nhì

34

Ngữ văn

Phạm Cát Uyên

Vy

Nhì

35

Ngữ văn

Lại Thanh

Hương

Ba

36

Ngữ văn

Vũ Ngọc

Mai

Ba

37

Ngữ văn

Nguyễn Thủy

Tiên

Ba

38

Ngữ văn

Nguyễn Ngọc Như

Quỳnh

Ba

39

Ngữ văn

Ngô Nguyễn Gia

Hân

Ba

40

Ngữ văn

Trần Mỹ

Ba

41

Ngữ văn

Trần Ngọc Yến

Ly

Ba

42

Địa

Nguyễn Ngọc Lệ

Chi

Nhì

43

Địa

Lương Phụng

Nghi

Nhì

44

Địa

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

Ba

45

Tiếng Anh

Huỳnh Bảo

Thạch

Nhất

46

Tiếng Anh

Đỗ Thanh

Tâm

Nhất

47

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Vân

Trang

Nhất

48

Tiếng Anh

Bùi Hoàng

Nguyên

Nhì

49

Tiếng Anh

Nguyễn Phan Tố

Như

Nhì

50

Tiếng Anh

Trần Nguyễn Minh

Thư

Nhì

51

Tiếng Anh

Lê Đặng Uyên

Thư

Ba

52

Tiếng Anh

Bành Kiến

Từ

Ba

53

Tiếng Anh

Trần Bá

Thọ

Ba

54

Tiếng Anh

Đinh Thị Đoan

Nhi

Ba

55

Tiếng Anh

Hứa Cửu

Huy

Ba

56

Tiếng Anh

Trương Ngọc Mỹ

Linh

Ba

57

Tiếng Anh

Lại Minh

Chiêu

Ba

58

Tiếng Anh

Trần Tấn

Thiện

Ba

59

Tiếng Anh

Ngô Thơ

Dinh

Ba

60

Tiếng Anh

Trương Khánh

Trâm

Ba

61

Tiếng Anh

Văn Nhật

Tân

Ba
Thông báo mới


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2016 - 2019), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2015 - 2018), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 1804 
|
 Hôm nay: 537