• Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11


HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2019

Ngày đăng: 19-07-2019
Đọc: 1269 lượt

THÔNG BÁO


Về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2019


Trường Trung học Thực hành – ĐHSP thông báo thời gian điều chỉnh nguyện vọng như sau:


1) Trường hợp thí sinh KHÔNG TĂNG THÊM số nguyện vọng đăng ký xét tuyển: thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến.

+ Thời gian thực hiện: từ 8 giờ 00 ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 29/7/2019.

+ Thí sinh xem hướng dẫn chi tiết theo đường link https://drive.google.com/open?id=1jOs9l2Pb9OmEazCPCvhV4tZekijaEazl


2) Trường hợp thí sinh CÓ TĂNG THÊM số nguyện vọng đăng ký xét tuyển: thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu.

+ Thí sinh tải PHIẾU SỐ 1 và PHIẾU SỐ 2 theo đường link https://drive.google.com/open?id=11qUsgKxtT7prAWRtK011XqU7LPjbY5vl

+ Thí sinh điền đầy đủ thông tin trong PHIẾU SỐ 1, PHIẾU SỐ 2 và nộp tại Văn phòng.

+ Thời gian thực hiện: từ ngày 22/7 đến 27/7/2019 (Sáng: 8 giờ 00 đến 11 giờ 00; Chiều: 13 giờ 30 đến 16 giờ 30).


3) Lưu ý:

+ Thí sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng một lần duy nhất.

+ Thí sinh phải tự thay đổi nguyện vọng theo phương thức trực tuyến.

+ Thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến thì không được điều chỉnh bằng phiếu.


Trân trọng!Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Trung tâm bồi dưỡng văn hoá ĐHSP

https://www.facebook.com/TTBDVHDHSPTPHCM
2.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP3.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


4.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 345 
|
 Hôm nay: 399