• Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020


LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2019

Ngày đăng: 10-12-2019
Đọc: 674 lượt

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30  tháng 11  năm 2019

                                                       LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2019

STT

TUẦN

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BỘ PHẬN LIÊN QUAN

GHI CHÚ

1

02/12 – 08/12

02/12

Chào cờ đầu tháng

BGH, GVCN, GT, TLTN

HS K10, K11, K12

Sân dãy J

2

09/12 – 15/12

09 – 16/12

Nộp điểm thành phần các môn

GVBM, Giáo vụ

 

09/12

Thi học kỳ môn GDCD

GVBM, K11

 

10/12

Thi học kỳ môn GDCD

GVBM, K10, K12

 

Thi học kỳ môn Tin học

GVBM, K11

Chiều

11/12

Thi học kỳ môn Công Nghệ

GVBM, K12

 

12/12

Thi học kỳ môn Công Nghệ

GVBM, K10

 

Thi học kỳ môn Tin học

GVBM, K12

Chiều

13/12

Thi học kỳ môn Tin học

GVBM, K10

Sáng

14/12

Thi học kỳ môn Công Nghệ

GVBM, K11

 

3

16/12 – 22/12

16 –  21/12

Hoàn thành bảng dự kiến hạnh kiểm

Giám thị, GVCN

 

Nộp phiếu điểm ngoài giờ

GVBM

 

Nộp điểm thi học kỳ (Tin, GDCD, CN)

GVBM, Giáo vụ

 

16/12

Thi học kỳ môn Ngữ Văn, môn Vật Lý

Toàn trường

 

17/12

Thi học kỳ môn Lịch Sử, môn Sinh Học

Toàn trường

 

19/12

Thi học kỳ môn Toán, môn Địa Lí

Toàn trường

 

20/12

Thi học kỳ môn Hóa Học, môn Ngoại Ngữ

Toàn trường

 

22/12

Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam do Đoàn Trường Đại học Sư phạm tổ chức

TLTN, BCH Đoàn Trường, học sinh tham gia

 

4

23/12 – 31/12

23, 25/12

Học sinh học GDQP tại Trường

GT, Khoa GDQP

 

24/12

Nộp điểm và bài đã ráp phách cho VP

TT – GVBM Văn, Lý, Sử, Sinh, Giáo vụ

16h30

26/12

Ngoại khóa tổ Hóa – Sinh – Sử

BGH, GVCN, GVBM

 

 

Nộp điểm và bài đã ráp phách cho VP

TT - GVBM Toán, Địa, Hóa, Tiếng Anh, Giáo vụ

16h30

27, 28/12

Thi học sinh giỏi Quốc Gia năm học 2019 – 2020

BGH, GV tổ Toán, Văn, Anh

 

28/12

Ngoại khóa Rung chuông vàng Tổ Toán – Tin

GVBM, GVCN, Khối 11

 

29/12

Tập huấn cán bộ Đoàn đợt 2 năm học 2019 - 2020

TLTN, BCH Đoàn trường, học sinh tham gia

 

30/12

Bắt đầu Học kỳ II

Toàn trường

 

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG


Thông báo mới


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2016 - 2019), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2015 - 2018), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 799 
|
 Hôm nay: 903