• Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021


Tài khoản dùng đăng nhập khai báo thông tin phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 02-03-2020
Đọc: 1860 lượt

Học sinh cập truy cập trang capnhatdulieu.hcm.edu.vn, đăng nhập hệ thống với Tên đăng nhậpMật khẩu xem trong File đính kèm bên dưới.

Lớp 10.1: File đính kèm

Lớp 10.2: File đính kèm

Lớp 10.3:  File đính kèm

Lớp 10.4: File đính kèm

Lớp 10.5: File đính kèm

Lớp 10CT: File đính kèm

Lớp 10CV: File đính kèm

Lớp 10CA:  File đính kèm

Lớp 11.1: File đính kèm

Lớp 11.2: File đính kèm

Lớp 11.3: File đính kèm

Lớp 11.4: File đính kèm

Lớp 11.5: File đính kèm

Lớp 11CT: File đính kèm

Lớp 11CV: File đính kèm