• Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày đăng: 05-03-2020
Đọc: 834 lượt

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG HỌC THỰC HÀNH ĐHSP

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

I. Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo:

1. Tiểu ban Truyền Thông:

* Thành phần chính: cô Lê Thị Lan Anh (trưởng tiểu ban), thầy Nguyễn Nhật Duy, cô Nguyễn Thị Ngọc Yên, anh Phạm Văn Quảng.

* Nhiệm vụ:

- Viết bài đưa tin, thông báo của nhà trường về tình hình dịch Covid-19, pano áp phích, …

- Thu thập thông tin về những Học sinh, Giáo viên, Viên chức có nguy cơ nhiễm.

- Thông báo kịp thời việc học tập, lịch nghỉ, lịch phòng chống nhiễm dịch.

- Xử lí các thông tin sai lệch về người nhiễm Covid-19 tại THTH trên các trang mạng xã hội.

2. Tiểu ban kiểm soát dịch bệnh Covid-19:

* Thành phần chính: thầy Đỗ Công Đoán (trưởng tiểu ban), thầy Nguyễn Xuân Hoàng Sinh, thầy Triệu Thế Khôi, thầy Hà Văn Thành, anh Nguyễn Văn Thắng, anh Nguyễn Trọng Hiền.

* Nhiệm vụ:

- Chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, vệ sinh, nước uống, … để đón Học sinh nhập học trở lại.

- Hàng ngày kiểm soát thân nhiệt Học sinh và xử lí phù hợp theo quy định.

3. Tiểu ban kiểm tra giám sát:

* Thành phần chính: thầy Nguyễn Xuân Hoàng Sinh (trưởng tiểu ban), thầy Triệu Thế Khôi, thầy Hà Văn Thành, thầy Lê Chân Đức, cô Hồ Thị Mỹ Vân, chị Phan Thị Xuân Hồng.

* Nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát tất cả các hoạt động của các ban trước trong và sau hoàn thành chương trình chống dịch.

- Có chế độ báo cáo Hiệu trưởng phù hợp với tình hình (báo cáo ngày, đợt).

4. Tiểu ban xử lí tình huống khẩn cấp:

* Thành phần chính: thầy Lê Thành Thái (trưởng tiểu ban), thầy Nguyễn Xuân Hoàng Sinh, thầy Triệu Thế Khôi, thầy Hà Văn Thành, thầy Hồ Lộc Thuận, anh Phạm Văn Quảng.

* Tình huống 1: Khi có Học sinh, Giáo viên sốt ho tại trường: chuyển về phòng cách ly của Đại học Sư phạm và báo người thân đón về.

* Tình huống 2: Khi có Học sinh nhiễm Covid-19 và phát hiện sau khi đến trường: báo cáo, xin phép Đại học Sư phạm và Sở cho phương án xử lí.

BAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19


Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Trung tâm bồi dưỡng văn hoá ĐHSP

https://www.facebook.com/TTBDVHDHSPTPHCM
2.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP3.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


4.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 1036 
|
 Hôm nay: 1059