• Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
  Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
 • Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
  uyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày đăng: 05-03-2020
Đọc: 510 lượt

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG HỌC THỰC HÀNH ĐHSP

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

I. Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo:

1. Tiểu ban Truyền Thông:

* Thành phần chính: cô Lê Thị Lan Anh (trưởng tiểu ban), thầy Nguyễn Nhật Duy, cô Nguyễn Thị Ngọc Yên, anh Phạm Văn Quảng.

* Nhiệm vụ:

- Viết bài đưa tin, thông báo của nhà trường về tình hình dịch Covid-19, pano áp phích, …

- Thu thập thông tin về những Học sinh, Giáo viên, Viên chức có nguy cơ nhiễm.

- Thông báo kịp thời việc học tập, lịch nghỉ, lịch phòng chống nhiễm dịch.

- Xử lí các thông tin sai lệch về người nhiễm Covid-19 tại THTH trên các trang mạng xã hội.

2. Tiểu ban kiểm soát dịch bệnh Covid-19:

* Thành phần chính: thầy Đỗ Công Đoán (trưởng tiểu ban), thầy Nguyễn Xuân Hoàng Sinh, thầy Triệu Thế Khôi, thầy Hà Văn Thành, anh Nguyễn Văn Thắng, anh Nguyễn Trọng Hiền.

* Nhiệm vụ:

- Chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, vệ sinh, nước uống, … để đón Học sinh nhập học trở lại.

- Hàng ngày kiểm soát thân nhiệt Học sinh và xử lí phù hợp theo quy định.

3. Tiểu ban kiểm tra giám sát:

* Thành phần chính: thầy Nguyễn Xuân Hoàng Sinh (trưởng tiểu ban), thầy Triệu Thế Khôi, thầy Hà Văn Thành, thầy Lê Chân Đức, cô Hồ Thị Mỹ Vân, chị Phan Thị Xuân Hồng.

* Nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát tất cả các hoạt động của các ban trước trong và sau hoàn thành chương trình chống dịch.

- Có chế độ báo cáo Hiệu trưởng phù hợp với tình hình (báo cáo ngày, đợt).

4. Tiểu ban xử lí tình huống khẩn cấp:

* Thành phần chính: thầy Lê Thành Thái (trưởng tiểu ban), thầy Nguyễn Xuân Hoàng Sinh, thầy Triệu Thế Khôi, thầy Hà Văn Thành, thầy Hồ Lộc Thuận, anh Phạm Văn Quảng.

* Tình huống 1: Khi có Học sinh, Giáo viên sốt ho tại trường: chuyển về phòng cách ly của Đại học Sư phạm và báo người thân đón về.

* Tình huống 2: Khi có Học sinh nhiễm Covid-19 và phát hiện sau khi đến trường: báo cáo, xin phép Đại học Sư phạm và Sở cho phương án xử lí.

BAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19


Thông báo mới


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2016 - 2019), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2015 - 2018), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 1147 
|
 Hôm nay: 457