• Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020


Khảo sát năng lực ngoại ngữ bắt buộc của học sinh lớp 11

Ngày đăng: 20-04-2020
Đọc: 1110 lượt

Việc khảo sát thực hiện theo công văn hướng dẫn thực hiện cụ thể một số nhiệm vụ chuyên môn Giáo dục Trung học năm học 2019-2020. Mục đích là để khảo sát năng lực ngoại ngữ của học sinh lớp 9 và lớp 11 theo chuẩn đầu ra đề án ngoại ngữ 2020 và 2080.

Cụ thể, học sinh lớp 9 và lớp 11 sẽ thực hiện khảo sát tiếng Anh (theo dạng bài chuẩn của Cambridge Assessement English). Mỗi học sinh làm một bài trắc nghiệm khách quan (gồm các kỹ năng nghe, đọc và viết) với thời lượng là 90 phút.

Học sinh khối 11 trường THTH ĐHSP (cụm 3) thực hiện bài khảo sát trực tuyến tại địa chỉ http://khaosatngoaingu.hcm.edu.vn trên máy tính hoặc smartphone, thực hiện tại nhà bắt đầu từ 7g00 đến 21g00, các ngày 20, 21/4/2020.

Lưu ý:

1) Học sinh sử dụng tài khoản đã được cấp trên trang quanly.hcm.edu.vn (đây chính là tài khoản học sinh đã dùng khi cập nhật thông tin trên trang) đăng nhập vào trang:  http://khaosatngoaingu.hcm.edu.vn

2) Nếu Học sinh quên password hoặc gặp sự cố thì liên hệ với thầy Nam qua số điện thoại: 0909086500

3) Hướng dẫn làm bài và tài khoản:

3.1) Hướng dẫn làm bài: File đính kèm

3.2) Danh sách tài khoản:

1)Lớp 11.1: File đính kèm

2)Lớp 11.2: File đính kèm

3)Lớp 11.3: File đính kèm

4)Lớp 11.4: File đính kèm

5)Lớp 11.5: File đính kèm

6)Lớp 11CT: File đính kèm

7)Lớp 11CV: File đính kèm

8)Lớp 11CA: File đính kèm


Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 345 
|
 Hôm nay: 447