• Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021


HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2020

Ngày đăng: 18-09-2020
Đọc: 383 lượt

THÔNG BÁO


Về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2020


Trường Trung học Thực hành ĐHSP thông báo thời gian điều chỉnh nguyện vọng như sau:


1) Trường hợp thí sinh KHÔNG TĂNG THÊM số nguyện vọng đăng ký xét tuyển: thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến.

+ Thời gian thực hiện: từ 08 giờ 00 ngày 19/09 đến 17 giờ 00 ngày 25/09/2020.

+ Thí sinh xem hướng dẫn chi tiết theo đường link: http://www.mediafire.com/file/u9r3xegfewdfw9i/file

2) Trường hợp thí sinh CÓ TĂNG THÊM số nguyện vọng đăng ký xét tuyển: thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu.

+ Thí sinh tải PHIẾU SỐ 1 và PHIẾU SỐ 2 theo đường link:

- PHIẾU SỐ 1: http://www.mediafire.com/file/xbamehpjuxiecub/file

- PHIẾU SỐ 2: http://www.mediafire.com/file/ibksua1mdangvzb/file

+ Thí sinh điền đầy đủ thông tin trong PHIẾU SỐ 1PHIẾU SỐ 2 và nộp tại Văn phòng.

+ Thời gian thực hiện: từ ngày 19/09 đến 26/09/2020 (Sáng: 8 giờ 00 đến 11 giờ 00; Chiều: 13 giờ 30 đến 16 giờ 30).


3) Lưu ý:

 + Thí sinh phải đem theo CMND khi đến Văn phòng nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng.

+ Thí sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng một lần duy nhất.

+ Thí sinh phải tự thay đổi nguyện vọng theo phương thức trực tuyến.

+ Thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến thì không được điều chỉnh bằng phiếu.


Trân trọng!


Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Trung tâm bồi dưỡng văn hoá ĐHSP

https://www.facebook.com/TTBDVHDHSPTPHCM
2.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP3.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


4.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 345 
|
 Hôm nay: 430