• Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021


CUỘC THI THIẾT KẾ BIỂU TRƯNG TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH

Ngày đăng: 24-09-2020
Đọc: 332 lượt

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH

Số:06/KH-THTHĐHSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Thiết kế biểu trưng Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm”


I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Là hoạt động thiết thực chào mừng năm học mới 2020 - 2021. Cuộc thi mang ý nghĩa xây dựng hình ảnh, thương hiệu Trường Trung học Thực hành;

- Tuyên truyền sâu rộng về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Trường Trung học Thực hành khơi gợi lòng tự hào của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh về trường Trung học Thực hành;

- Để biểu trưng của Trường Trung học Thực hành được in dấu trong ký ức của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đồng thời là hình ảnh đại diện với những bản sắc riêng của nhà trường đối với xã hội.

- Tạo ra một cuộc thi mang tính sáng tạo, giao lưu, học hỏi trong các thế hệ học sinh. Là dịp để các thế hệ học sinh thể hiện tài năng và nói lên ý chí, nguyện vọng của học sinh trường Trung học Thực hành hướng đến sự phát triển của nhà trường.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm năm học 2020 - 2021 và cựu học sinh các niên khoá.

III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI

1. Quy định chung

- Tác phẩm dự thi đảm bảo chưa tham gia và đạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào được tổ chức trước đây. Thí sinh tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các vấn đề tranh chấp liên quan tới bản quyền.

- Trong trường hợp nhóm tham gia dự thi thì tác phẩm dự thi phải được gửi với tên của tất cả thành viên trong nhóm và tên trưởng nhóm. Trong trường hợp tác phẩm dự thi đạt giải của một nhóm, giải thưởng cho tác phẩm là giải thưởng cho cả nhóm (giá trị giải thưởng tính theo tác phẩm như đã công bố và chỉ có 01 giấy chứng nhận).

- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể dự thi tối đa 03 tác phẩm dự thi.

- Nội dung tác phẩm dự thi không được vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật, không trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, không liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo, không vi phạm những quy định của nhà trường.

- Người đạt giải phải cung cấp được cho Ban Tổ chức file gốc của tác phẩm dự thi. Trong trường hợp tác phẩm đạt giải bị phát hiện vi phạm thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng.

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm dự thi, có thể chỉnh sửa tác phẩm dự thi cho phù hợp, quảng bá trên bất cứ phương tiện truyền thông nào, trong bất cứ hoạt động nào.

- Ban Tổ chức có quyền bổ sung các quy định khi cần thiết để giải quyết các trường hợp phát sinh.

2. Nội dung, hình thức

- Sản phẩm dự thi phải có tên trường và thể hiện được đặc trưng của trường.

- Sản phẩm thể hiện được sự sáng tạo, nói lên ý chí, nguyện vọng của học sinh trường Trung học Thực hành hướng đến sự phát triển của nhà trường.

- Màu sắc của sản phẩm phải tươi mới, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, chi tiết đơn giản, không quá 04 màu, khi in đơn sắc và thu nhỏ không làm mất chi tiết.

- Sản phẩm dự thi là hình ảnh được thiết kế bằng các phần mềm chuyên dụng hoặc không chuyên dụng có dung lượng tối thiểu 1.5 MB

3. Hồ sơ, thời hạn và nơi nhận

- Sản phẩm dự thi được gửi về cho Ban Tổ chức thông qua thầy Nguyễn Nhật Duy - Trợ lý Thanh niên (Số điện thoại: 0394373460) trước 17g30 ngày 24/10/2020.

+ Bản file gửi về hộp thư điện tử doantruongththhcmue@gmail.com Bao gồm: File thiết kế, sản phẩm hình ảnh định dạng PNG, bản thuyết minh về sản phẩm trình bày ngắn gọn trên một mặt giấy A4, Font chữ Times New Roman, size chữ 14.

+ Bản giấy được gửi trực tiếp về Văn phòng Đoàn Trường (I204) bao gồm hình ảnh sản phẩm được in màu, một mặt trên giấy ảnh và bản thuyết minh về sản phẩm trình bày ngắn gọn trên một mặt giấy A4, Font chữ Times New Roman, size chữ 14.

- Bài dự thi ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi Thiết kế biểu trưng trường Trung học Thực hành và thông tin của tác giả: Họ, tên, ngày tháng năm sinh, lớp, địa chỉ, điện thoại liên lạc, email.

IV. GIẢI THƯỞNG

- 01 giải Nhất: Giấy Khen và 2.000.000đ

- 01 giải Nhì: Giấy Khen và 1.000.000đ

- 01 giải Ba: Giấy Khen và 500.000đ

- 02 giải Khuyến khích: Giấy Khen và 300.000đ

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức

- Thầy Đỗ Công Đoán                                 Phó Hiệu trưởng                   Trưởng ban

- Thầy Lê Quang Minh                                Phó Hiệu trưởng                   Phó Trưởng ban

- Thầy Nguyễn Nhật Duy                            Trợ lí TN                              Thành viên

- Thầy Nguyễn Xuân Hoàng Sinh                 Tổ trưởng Tổ VP                   Thành viên

- Thầy Lê Chân Đức                                   Bí thư CĐGV                         Thành viên

2. Ban Giám khảo

Đại diện trong Chi Ủy, Ban Giám hiệu, BCH Công Đoàn, Các Tổ trưởng bộ môn, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, Trợ lý Thanh niên, Bí thư Chi đoàn Giáo viên.

3. Phân công nhiệm vụ

3.1 Ban Chấp hành Đoàn Trường

BCH Đoàn Trường là đầu mối công việc, chịu trách nhiệm triển khai, thông tin và truyền thông đến toàn thể học sinh và các thế hệ học sinh. Tập hợp sản phẩm dự thi trình hội đồng Ban Giám khảo và công bố kết quả.

3.2. Giáo viên chủ nhiệm và các lớp

Giáo viên chủ nhiệm và các lớp phối hợp tuyên truyền sâu rộng tới các tập thể và cá nhân trong lới tích cực hưởng ứng cuộc thi. Phấn đấu mỗi lớp có ít nhất 01 sản phẩm dự thi.

3.2. Tổ Văn phòng

Xây dựng dự trù kinh phí của cuộc thi, chuẩn bị giấy khen.


Trên đây là kế hoạch về việc tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm, đề nghị các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai và thực hiện./.


  KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         (Đã ký)

    Lê Thị Lan Anh


Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Trung tâm bồi dưỡng văn hoá ĐHSP

https://www.facebook.com/TTBDVHDHSPTPHCM
2.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP3.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


4.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 345 
|
 Hôm nay: 430