• Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020


LỊCH THI HỌC KỲ 1

Ngày đăng: 27-11-2009
Đọc: 4675 lượt

LỊCH THI HỌC KỲ I

1. TIN HỌC; NGHỀ: Từ 07/12 đến 12/12/2009 (theo Thời khoá biểu)

 

2. GDCD, CÔNG NGHỆ: (Thi tại lớp)

THỨ

NGÀY

TIẾT

MÔN

Ba

08/12

1

CÔNG NGHỆ

Năm

10/12

1

GDCD

 

3. Các môn còn lại: Từ 14/12 đến 19/12/2009 (thi tập trung)

Buổi

Lớp

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ Bảy

14/12

15/12

16/12

18/12

19/12

SÁNG

10

 

HÓA (45')

 

LÝ (45')

NGOẠI NGỮ (60')

VĂN (90')

7h00 - 7h45

TOÁN (90')

7h00 - 7h45

7h00 - 8h00

7h00 - 8h30

SỬ (45')

7h00 - 8h30

SINH (45')

ĐỊA (45')

 

8h00 - 8h45

 

8h00 - 8h45

8h15 - 9h00

12

 

HÓA (60')

 

LÝ (60')

NGOẠI NGỮ (60')

VĂN (90')

9h15 - 10h15

TOÁN (90')

9h15 - 10h15

9h30 - 10h30

9h15 - 10h45

SỬ (45')

9h15 - 10h45

SINH (60')

ĐỊA (45')

 

10h30 - 11h15

 

10h30 - 11h30

10h45 - 11h30

CHIỀU

11

 

HÓA (45')

 

LÝ (45')

NGOẠI NGỮ (60')

VĂN (90')

13h30 → 14h15

TOÁN (90')

13h30 → 14h15

13h30 → 14h30

13h30 - 15h00

SỬ (45')

13h30 - 15h00

SINH (45')

ĐỊA (45')

 

14h35 → 15h20

 

14h35 → 15h20

14h50 → 15h35

 

LƯU Ý:   Học sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.

Cụ thể:   Lớp 10: 6h45                 Lớp 12: 9h00                Lớp 11: 13h15               

Xem danh sách và phòng thi vào ngày 10/12/2009 tại Bảng tin sân trường.

 


Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 1700 
|
 Hôm nay: 686