• Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020


LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG (1/3-6/3/2010)

Ngày đăng: 25-01-2010
Đọc: 4276 lượt

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH ĐHSP

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG

BUỔI

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

01/03/10

02/03/10

03/03/10

04/03/10

05/03/10

06/03/10

SÁNG
(11+12)

NGHỈ

VĂN (90')
7h30 - 9h00

NGHỈ

TOÁN (45')

NGHỈ

LÝ (45')

7h30 → 8h15

7h30 → 8h15

SỬ (45')

ĐỊA (45')

8h35 → 9h20

8h35 → 9h20

HÓA (45')

SINH (45')

NGOẠI NGỮ (45')

9h30 → 10h15

9h40 → 10h25

9h40 → 10h25

CHIỀU
(10)

NGHỈ

VĂN (90')
13h30 - 15h00

NGHỈ

TOÁN (45')

NGHỈ

LÝ (45')

13h30 → 14h15

13h30 → 14h15

SỬ (45')

ĐỊA (45')

14h35 → 15h20

14h35 → 15h20

HÓA (45')

SINH (45')

NGOẠI NGỮ (45')

15h30 → 16h15

15h40 → 16h25

15h40 → 16h25

 

● Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 15 phút.

● Từ 1/3 đến 6/3: Học sinh chỉ KTTT, các hoạt động khác đều nghỉ.

HIỆU TRƯỞNG 

 


Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 1700 
|
 Hôm nay: 824