• Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021


LỊCH LÀM VIỆC HK2

Ngày đăng: 23-04-2011
Đọc: 5360 lượt

LỊCH LÀM VIỆC KHỐI 12

 

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BỘ PHẬN THỰC HIỆN

1

Thứ 7, 16/04/2011

- Gửi điểm các môn đã có điểm thi học kỳ cho VP
(các môn TIN, GDCD, TD, SỬ, HÓA)

- Giáo viên bộ môn

- Hạn chót gửi điểm cho VP (các môn chưa thi học kỳ)

2

20/04 - 22/04/2011

- Thi học kì 2

- Tất cả các bộ phận

- Nhận bài thi: cuối buổi sáng ngày thi tiếp theo

- Tổ trưởng

3

18/04 - 23/04/2011

- Hoàn thành bảng dự kiến hạnh kiểm (có ý kiến của GVBM)

- GVCN, Giám thị

4

Thứ 5, 28/04/2011

- Nộp điểm và bài đã ráp phách cho VP
(các tổ tự ráp phách bài của tổ mình)

- Tổ trưởng, GVBM

5

03/05 - 06/05/2011

- Trả bài thi cho học sinh vào tiết học đầu tiên của môn theo TKB
(Môn nào thứ 7 mới có tiết, mượn giờ để trả trước)

- Giáo viên bộ môn

6

Thứ 6, 06/05/2011

- Nhận và trả bài phúc khảo

- Tổ trưởng

7

Thứ 7, 07/05/2011

- Duyệt hai mặt giáo dục (11h30)

- BGH, GVCN, Giám thị

8

07/05 - 10/05/2011

-  Ký vào Sổ Gọi tên ghi điểm & ghi kết quả học tập vào Học bạ

- Giáo viên bộ môn, GVCN

9

Thứ 4, 11/05/2011

- GVBM kiểm tra chéo Học bạ
- Báo cáo kết quả kiểm tra cho Tổ trưởng

- Giáo viên bộ môn
- Tổ trưởng

10

Thứ 5, 12/05/2011

- Tổ trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cho Hiệu phó CM bằng văn bản và thông báo cho các tổ viên chỉnh sửa sai sót.

- Giáo viên bộ môn
- Tổ trưởng

11

Thứ 6, 13/05/2011

- Kiểm tra chéo Sổ điểm & Học bạ (các nội dung của GVCN), báo cáo cho Hiệu phó CM bằng văn bản.

- GVCN

 

 

LỊCH LÀM VIỆC KHỐI 10 + 11 + 12 (mục 14,15)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BỘ PHẬN THỰC HIỆN

1

Thứ 6, 29/04/2011

- Gửi bảng điểm cho VP (Các môn chưa thi học kỳ)

- Giáo viên bộ môn

2

Thứ 6, 06/05/2011

- Gửi bảng điểm cho VP đã có điểm thi học kỳ
(TIN, NGHỀ, GDCD, CÔNG NGHỆ, TD)

- Giáo viên bộ môn

3

03/05 - 07/05/2011

- Thi học kì 2

- Tất cả các bộ phận

- Nhận bài thi: cuối buổi sáng ngày thi tiếp theo

- Tổ trưởng

4

03/05 - 07/05/2011

- Hoàn thành bảng dự kiến hạnh kiểm (có ý kiến của GVBM)

- GVCN, Giám thị

5

Thứ 4, 11/05/2011

- VĂN, SINH, SỬ, HOÁ nộp Bảng điểm và bài đã ráp phách cho VP
(các tổ tự ráp phách bài của tổ mình)

- Tổ trưởng, GVBM

- TIN, NGHỀ, GDCD, CÔNG NGHỆ trả bài thi cho học sinh theo lịch (đính kèm)

6

Thứ 5, 12/05/2011

- ĐỊA, LÝ, NGOẠI NGỮ, TOÁN nộp Bảng điểm và bài đã ráp phách cho VP (các tổ tự ráp phách bài của tổ mình)

- Tổ trưởng, GVBM

- VĂN, SINH, SỬ, HOÁ trả bài thi cho học sinh theo lịch (đính kèm)

- Giáo viên bộ môn

7

Thứ 6, 13/05/2011

- ĐỊA, LÝ, NGOẠI NGỮ, TOÁN trả bài thi cho học sinh theo lịch (đính kèm)

- Giáo viên bộ môn

- Nhận bài phúc khảo

- Tổ trưởng

8

Thứ 7, 14/05/2011

- Trả bài phúc khảo

- Tổ trưởng

9

Thứ 2, 16/05/2011

- Sinh hoạt chủ nhiệm (7h00 - 7h45)

- BGH, GVCN, Giám thị

- Duyệt hai mặt giáo dục (8h00)

10

16/05 - 18/05/2011

-  Ký vào Sổ Gọi tên ghi điểm & ghi kết quả học tập vào Học bạ

- Giáo viên bộ môn, GVCN

11

Thứ 5, 19/05/2011

- GVBM kiểm tra chéo Học bạ
- Báo cáo kết quả kiểm tra cho Tổ trưởng

- Giáo viên bộ môn

12

Thứ 6, 20/05/2011

- Tổ trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cho Hiệu phó CM bằng văn bản và thông báo cho các tổ viên chỉnh sửa sai sót.

- Giáo viên bộ môn
- Tổ trưởng

13

Thứ 7, 21/05/2011

- Kiểm tra chéo Sổ điểm & Học bạ (các nội dung của GVCN), báo cáo cho Hiệu phó CM bằng văn bản.

- GVCN

14

CN, 22/05/2011

- HỌP PHỤ HUYNH

- BGH, GVCN, VP, GT

15

Thứ 2, 23/05/2011

- LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC

- Tất cả các bộ phậnThông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 1549 
|
 Hôm nay: 586