• Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021


Kết quả vòng chung kết cuộc thi VISEF (HS nghiên cứu khoa học) năm 2011

Ngày đăng: 12-01-2012
Đọc: 4015 lượt

 

Kết quả vòng chung kết cuộc thi VISEF (HS nghiên cứu khoa học) năm 2011

Ngày 7-1-2012,Trường trung học Thực hành ĐHSP đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi VISEF (HS nghiên cứu khoa học) năm 2011. Có 5 đề tài ở vòng chung kết. Các thí sinh thuyết trình đề tài khoảng 10 phút, sau đó trả lời các câu hỏi của BGK.

Kết quả như sau:

STT

Tên đề tài

Tên tác giả

LỚP

Kết quả1

Nghiên cứu mới về thuật toán - bài toán Tháp Hà Nội

Vương Thiện Huy

12D1

Giải Nhất Hội thi VISEF cấp Trường
năm học 2011 - 2012


2

Hãy nhận thức đúng về Bệnh tự kỷ

Nguyễn Thanh Giao
Lương Huệ Bình
Nguyễn Duy Trâm Anh
Lâm Yến Bình

11A1

Giải Nhì Hội thi VISEF cấp Trường
năm học 2011 - 2012


3

Nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử đối với hiện tượng đồng tính

Nguyễn Hữu Minh Trâm
Nguyễn Thị Quỳnh Như

11A2

Giải Ba Hội thi VISEF cấp Trường
năm học 2011 - 2012


4

Mạch phát hiện người đa chức năng

Nguyễn Minh Vũ

12D1

Giải Ba Hội thi VISEF cấp Trường
năm học 2011 - 2012


5

Cách tháo gỡ hàng rào tâm lý giữa 2 thế hệ (cha mẹ và con cái)

Hà Ngọc Anh Khoa

10CA

Giải Khuyến khích Hội thi VISEF cấp Trường năm học 2011 - 2012


1

1

1

1

1

1

 

 


Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 1402 
|
 Hôm nay: 438