• Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
  Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
 • Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
  uyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021


Tuyển sinh bổ sung lớp 11 chuyên (Năm học 2012 - 2013)

Ngày đăng: 20-02-2012
Đọc: 5015 lượt

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh bổ sung vào lớp 11 chuyên

Năm học 2012 – 2013

 

 

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung học Phổ thông chuyên Ban hành kèm theo Quyết định số: 82/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào tình hình lớp 10 chuyên Toán và tiếng Anh của Trường Trung học Thực hành, năm học 2011 – 2012;

Căn cứ vào nguyên vọng mong muốn được vào học lớp chuyên của các em học sinh phổ thông;

Trường Trung học Thực hành – ĐHSP thông báo kế hoạch tuyển sinh bổ sung vào lớp 11 chuyên ĐHSP, năm học 2012 – 2013 như sau:

I. Các môn tuyển sinh và số lượng:

Toán chuyên:                  10 học sinh (kể cả hệ dự bị)

Tiếng Anh chuyên: 07 học sinh (kể cả hệ dự bị)

 II. Thời gian và địa điểm:

-         Thời gian: 28/5/2012.

-         Địa điểm: dãy nhà J.

III.Đối tượng và điều kiện dự tuyển bổ sung:

a) Đối tượng dự thi: Học sinh vừa học xong chương trình lớp 10 Phổ thông, năm học 2011 – 2012 (trong toàn quốc) thuộc: Các lớp không chuyên của trường; các trường THPT khác đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi tài năng do sở giáo dục và đào tạo hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; các lớp chuyên của trường chuyên khác xin chuyển đến.

b) Điều kiện dự thi: Môn dự thi vào chuyên đạt điểm trung bình cả năm lớp 10 từ 8,0 trở lên đối với môn Toán; từ 7,5 trở lên đối tiếng Anh; xếp loại hạnh kiểm tốt, học lực giỏi;

IV. Môn thi và thời gian làm bài: 

-          Môn Toán (đối với học sinh thi vào lớp chuyên Toán):               150 phút

-          Môn tiếng Anh (đối với học sinh thi vào lớp chuyên tiếng Anh) : 120 phút 

 V. Nội dung kiến thức: Chương trình lớp 10 chuyên.

VI. Nguyên tắc và điều kiện xét tuyển:

 1. Căn cứ điểm bài thi môn chuyên xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung vào lớp chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà vẫn có những thí sinh có điểm bài thi môn chuyên bằng nhau thì căn cứ điểm trung bình môn thi chuyên cả năm lớp 10 để xét từ cao xuống thấp.
 2. Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển.
 3. Xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ số học sinh cần tuyển.
 4. Trường sẽ xét tuyển thêm hệ dự bị chuyên khi số lượng học sinh trúng tuyển chính thức chưa đủ theo chỉ tiêu đã đề ra (hệ dự bị đóng học phí theo quy định của Trường ĐHSP Tp. HCM).


VII. Tổ chức tuyển sinh:

–        Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ: 

+ Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 - ngày 21/5/2012. 

+ Địa điểm: Phòng Giáo viên Trường Trung học Thực hành (dãy nhà J).

–        Lịch thi:

NGÀY

BUỔI

GIỜ LÀM BÀI

MÔN THI

28/05/2012

Sáng

150 phút (8h00 - 10h30)

Toán chuyên

120 phút (8h00 - 10h00)

Tiếng Anh chuyên

(Lưu ý: học sinh phải có mặt tại phòng thi vào lúc 7h30)

VIII. Quý Phụ huynh và học sinh cần biết thêm thông tin có thể liên lạc theo địa chỉ: Trường Trung học Thực hành ĐHSP, 221 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5.

Điện thoại: 08.38352020 (116 )

Trang web: http://www.trunghocthuchanhdhsp.edu.vn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2012 

HIỆU  TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Lê Thành TháiThông báo mới


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2016 - 2019), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2015 - 2018), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 2164 
|
 Hôm nay: 1612