• Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021


Kết quả thi tuyển sinh bổ sung lớp 11 chuyên

Ngày đăng: 04-06-2012
Đọc: 5686 lượt

CHUYÊN TOÁN

Stt

SBD

Họ và tên

Điểm số

Kết quả

1

T001

Trương Đức Tâm

1.0

Không trúng tuyển

2

T002

Lê Thị Phúc Châu

0.5

Không trúng tuyển

3

T003

Phạm Sỹ Trí

3.5

Không trúng tuyển

4

T004

Lưu Thị Khánh Linh

2.0

Không trúng tuyển

 

CHUYÊN ANH

Stt

SBD

Họ và tên

Điểm số

Kết quả

1

A001

Nguyễn Ngọc Lan Anh

5.0

Trúng tuyển

2

A002

Huỳnh Phương Thảo Uyên

4.7

Không trúng tuyển

3

A003

Phạm Kiều Thảo Nguyên

4.2

Không trúng tuyển

4

A004

Dương Huệ Trân

2.5

Không trúng tuyển

5

A005

Trần Túy Nguyên

5.0

Trúng tuyển

6

A006

Nguyễn Hoàng Phúc Nguyên

6.3

Trúng tuyển

7

A007

Cao Huỳnh Hồng Phấn

3.3

Không trúng tuyển

8

A008

Trần Ngọc Mỹ Quỳnh

4.5

Không trúng tuyểnThông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 1549 
|
 Hôm nay: 586