• Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
  Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
 • Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
  uyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021


Chúc mừng các học sinh đoạt giải trong kỳ thi HSG Thành phố (2012-2013)

Ngày đăng: 26-03-2013
Đọc: 3388 lượt

STT

HỌ VÀ

TÊN

LỚP

MÔN

GIẢI

1

Hồ Anh

Duy

11CA

Anh

Nhì

2

Hà Ngọc Anh

Khoa

11CA

Anh

Nhì

3

Lê Phương

Linh

11CA

Anh

Nhì

4

Trần Hiểu

Hân

12D1

Anh

Nhì

5

Châu Đức

Hòa

12D1

Anh

Nhì

6

Nguyễn Ngọc Lan

Anh

11CA

Anh

Ba

7

Trần Vân

Anh

11CA

Anh

Ba

8

Vương Bác

Dân

11CA

Anh

Ba

9

Nguyễn Xuân

Đan

11CA

Anh

Ba

10

Nguyễn Lâm Gia

Hân

11CA

Anh

Ba

11

Nguyễn Hồ Đăng

Khoa

11CA

Anh

Ba

12

Lê Tuấn

Nghĩa

11CA

Anh

Ba

13

Trương Hoàng

Nhân

11CA

Anh

Ba

14

Nguyễn Hoàng Ngọc

Trân

11CA

Anh

Ba

15

Lô Hồng

Linh

12D1

Anh

Ba

16

Thiện

12D1

Anh

Ba

17

Mai Thị

Loan

12D2

Anh

Ba

18

Nguyễn Thị Khánh

Ngọc

12D3

Anh

Ba

19

Ea Ngọc

Điệp

11D1

Địa

Nhất

20

Nguyễn Đức Khánh

Hoàng

11A1

Địa

Ba

21

Ngô Chiêu

Phát

12A2

Địa

Ba

22

Lê Thị Kim

Quyên

12D3

Địa

Ba

23

Huỳnh Phương Minh

Duy

12A1

Nhì

24

Nguyễn Trọng

Nhân

12A1

Nhì

25

Phạm Ngọc

Phan

12A1

Nhì

26

Trần Vĩnh

Tiến

12A1

Nhì

27

Đặng Vũ Thanh

Duy

12A3

Nhì

28

Tiết Chân

Hào

12A1

Ba

29

Trần Huỳnh Kim

Dương

12A1

Sinh

Nhì

30

Trần Ngọc Anh

Thư

12A1

Sinh

Nhì

31

Hứa Thị Hoài

Thương

12A1

Sinh

Nhì

32

Lý Tuấn

Triễn

12D2

Sử

Ba

33

Huỳnh Nguyễn Tường

Vi

11CT

Toán

Nhất

34

Nguyễn Ngọc Xuân

Tâm

11CT

Toán

Nhì

35

Trần Văn

Thái

11CT

Toán

Nhì

36

Trần Thanh

Vy

11CT

Toán

Nhì

37

Đỗ Hữu

Khang

11CT

Toán

Ba

38

Phạm Quang

Minh

11CT

Toán

Ba

39

Phan Lê Trọng

Nhân

11CT

Toán

Ba

40

Ngũ Phúc Anh

Quân

11CT

Toán

Ba

41

Phạm

Trí

11CT

Toán

Ba

42

Tiết Chân

Hào

12A1

Toán

Ba

43

Trần Đức

Quang

12A1

Toán

Ba

44

Võ Phạm Kim

Thành

11CV

Văn

Nhất

45

Nguyễn Kim Khánh

Quỳnh

12A2

Văn

Nhì

46

Trần Thuỳ

Dung

12A3

Văn

Nhì

47

Lê Thùy

Khanh

12D3

Văn

Nhì

48

Lê Châu Thanh

Kiều

11CV

Văn

Ba

49

Mạc Thị Trúc

Linh

11CV

Văn

Ba

50

Nguyễn Lê Thu

Ngân

11CV

Văn

Ba

51

Trần Kiều Quỳnh

Như

11CV

Văn

Ba

52

Lâm Hoàng Thúy

Anh

12D3

Văn

Ba

53

Huỳnh Lê Thủy

Triều

12D3

Văn

Ba


Thông báo mới


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2016 - 2019), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2015 - 2018), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 1804 
|
 Hôm nay: 895